Du er her: AU » Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Statskundskab » Undervisning og Eksamen » Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordninger og bekendtgørelser


Der findes en række love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer uddannelserne ved Aarhus Universitet. Reglerne for den enkelte uddannelse fastsættes i uddannelsens studieordning. Du har som studerende selv ansvar for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde dig orienteret om nye regler og ændringer i din studieordning.

Der er linket til de væsentligste regler, love og bekendtgørelser under afsnittet med studieordningerne.

Studieordninger

En studieordning består dels af nogle generelle regler, dels af et katalog, som beskriver hvilke fagelementer, uddannelsen indeholder, og hvordan eksamen i de enkelte fag skal afvikles.

Når du starter på en uddannelse, bliver du også indskrevet på en studieordning. Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning, men der kan godt være andre aktive studieordninger for din uddannelse. Det fremgår af din uddannelsesoversigt på selvbetjeningen, hvilken studieordning du er indskrevet på.

Bachelor:

Sidefag:

Kandidat:

Interne regler for Aarhus Universitet

Interne regler om adgang, indskrivning og orlov

Interne regler om uddannelser og eksamen og censur

Se Aarhus Universitets regelsamling for flere interne regler for Aarhus Universitet

Love og bekendtgørelser

Universitetsloven

Uddannelsesbekendtgørelsen

Adgangsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Meritankenævnsbekendtgørelsen

Se retsinformation.dk for forvaltningsloven, persondataloven og andre love og bekendtgørelser.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Akkrediteringer

### UNIT NAME ### er en del af School of Business and Social Sciences, som er akkrediteret af AACSB og EQUIS.

Hvad er School of Business and Social Sciences?

School of Business and Social Sciences er en bred business school og et af fire hovedområder ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er School of Business and Social Sciences en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du School of Business and Social Sciences

Vis detaljeret kort

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk