Projektseminar

Der er mulighed for etablering af projektseminarer. Et projektseminar kan ækvivalere et politologisk seminar på 2002-/2006-/2007/2008-ordningen og kan oprettes på initiativ af en gruppe på mindst 3 studerende, der har lyst til at beskæftige sig intensivt og selvstændigt med et selvvalgt politologisk emne under vejledning af en fastansat underviser ved Institut for Statskundskab.

Der er fastsat en række forudsætninger og betingelser for oprettelsen af projektseminarer i
studieordningsbestemmelserne, som kan afhentes ved studienævnsbetjening

312243 / i40