Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Undervisning Regler for fagtildeling

Regler for fagtildeling

Kandidatseminarer

Seminarerne fordeles efter en blanding af anciennitet og lodtrækning. Alle studerende får tildelt to seminarer efter anciennitet, dog således at alle ansøgere først får tildelt ét seminar, hvorefter fordelingen af det 2. seminar foretages. Tildelingen af det 3. seminar (og evt. 4.) seminar foregår ved lodtrækning.

Du skal foretage en prioritering af i alt 15 seminarer. Man kan maksimalt søge undervisning svarende til 40 ECTS.

Anciennitetsberegning

Din anciennitet udregnes efter, hvor mange fag, eksklusive specialet, du forventer at mangle for at bestå din kandidatuddannelse. Tilmeldte eksaminer tæller ikke med. Det vil sige, at studerende, der kun mangler 1 seminar, får højest prioritet. Studerende, der mangler alle fag på kandidatuddannelsen, får lavest prioritet. Det er ikke muligt at søge optagelse på seminarer ud over de krævede 9 (90 ECTS) inkl. praktikophold og meritoverførsler. - Godkendelser og meritoverførsler skal senest være godkendt på det sidste studienævnsmøde inden tilmeldingsfristens udløb, for at kunne indgå i anciennitetsberegningerne.

Politologisk kernefag

Studerende optaget på 2015-studiordningen er garanteret optagelse på ét Politologisk Kernefag. Ønsker du at deltage i et Politologisk Kernefag skal du derfor angive, om du ønsker at bruge din garantiplads. Hvis du ønsker at bruge din garantiplads, skal du prioritere 2 kernefag.

Alle studerende kan også vælge at prioritere Politologiske Kernefag som almindeligt dobbeltseminar. Ønsker du dette, skal du angive, at du ønsker faget som dobbeltseminar. Tildelingen af ledige pladser sker efter almindelige principper.

Ansøgningsrunder

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning samt nedenstående undtagelser.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ikke har tilmeldt sig tilstrækkeligt med fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

3. Det er muligt at skrive sig på venteliste til 10 seminarer, men man kan kun optages på 1 seminar. Tilmeldingen er bindende, og den studerende vil blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads, uden yderligere varsel.

Udbytning/Afmelding af fag

Når studerende er tilmeldt et fag kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

1. Praktik i henhold til reglerne herfor. Praktikopholdet skal være forhåndsgodkendt.

2. Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor. Udvekslingen skal være forhåndsgodkendt.

3. Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner. Faget/fagene skal være forhåndsgodkendt.

4. Deltagelse i projektseminar efter reglerne i studieordningen. Projektseminaret skal være forhåndsgodkendt.

Afmelding af fag skal ske INDEN semesterstart ved henvendelse til studieadministrationen.

Bachelorprojekt og Forvaltningsret

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet fordeles efter lodtrækning således at så mange som muligt får én af deres tre øverste prioriteter. Det er tilfældigt, hvem der får tildelt fjerde, femte eller sjette prioritet.

312232 / i40