Studienævnet

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag består af 10 medlemmer, nemlig 5 undervisere og 5 studerende.

Til venstre kan du finde oplysninger om medlemmerne af Studienævet samt mødedatoerne for det indeværende semesters møder.

Henvendelser til studienævnet

Ved henvendelser vedrørende forhåndsgodkendelser, merit og dispensationsansøgninger kan du tage kontakt til:

Studienævnssekretær Solveig Andsbjerg
Mail: solveig@au.dk  

Formular til ansøgninger findes på mit.au.dk

Studienævnet mødes ca. én gang om måneden i løbet af semestret, men mange ansøgninger vil blive behandlet imellem møderne.

Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet, kan du henvende dig skriftligt, eller du kan rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med studielederen vil tage sagen med på dagsordenen.

Dispensationsudvalgsmøderne afholdes sædvanligvis dagen før studienævnsmøderne. Ansøgninger, som ønskes behandlet på førstkommende dispensationsudvalgsmøde, skal være fremme senest otte dage før det ordinære studienævnsmøde. Ansøgninger om dispensation sendes via AU-selvbetjening. Husk at vedhæfte dokumentation.

312314 / i40