Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Undervisning Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Følger du et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen indenfor tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag.

Valgfag skal de studerende selv sørge for at tilmelde sig. Tilmelding foregår via selvbetjeningen

Tilmeldingsperiode:

  • For valgfag i efterårssemestret:1.-5. maj
  • For valgfag i forårssemestret: 1.-5. november

Du kan se udbuddet af undervisning i kursuskataloget.

Alle studerende skal som udgangspunkt tilmelde sig fag/seminarer svarende til 30 ECTS per semester.

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider. Du kan se en oversigt over dit studieforløb, dine tilmeldinger og maksimale studietid på studietidslinjen, som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

INFORMATIONER VED FAGTILMELDING PÅ KANDIDATUDDANNELSEN

Hvis du skal på udlandsophold eller i praktik i efteråret, skal du IKKE prioritere seminarer. Du skal i stedet via din Studieselvbetjening tilmelde dig Udlandsophold eller Praktik+Individuelt politologisk seminar eller augustfag.

Skulle dit udlandsophold eller praktikophold alligevel ikke blive en realitet, vil vi være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag, så snart du retter henvendelse herom til  Studienævnet.

Ledige pladser og venteliste

Optagelse på seminarer med ledige pladser og venteliste

Undervisningstilmelding foregår ad 2 omgange.

1. runde (1.-5. november 2018) er for alle studerende.

De studerende prioriterer 15 seminarer og angiver hvor mange ECTS de ønsker at følge i det semester.

Herefter bliver seminarerne fordelt efter anciennitet og lodtrækning, se regler for fagtildeling - tilmeldte eksaminer og meritoverførsler som ikke er endeligt godkendt tæller ikke med i anciennitet.

Studieleder beslutter hvilke seminarer, der skal oprettes eller dubleres.

Fordelingen efter 1. runde kan ses i selvbetjeningen nu

Ventelistetilmelding sker i perioden 16. november 2018 - 16. januar 2019. Tilmeldingen åbner ved midnat natten til den 16. Fordelingen af ledige pladser vil foregå efter først-til-mølle princip, da hver tilmelding registreres med dato og tidspunkt.

Det er muligt at skrive sig på venteliste til 10 seminarer, men man kan kun optages på 1 seminar. Tilmeldingen er bindende, og den studerende vil blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads, uden yderligere varsel.

Den studerende kan ikke skrive sig på venteliste til seminarer, som overlapper med de allerede tildelte seminarer i forhold til eksamensformen 7-dages hjemmeopgave.

Den studerende skal i selvbetjeningen angive hvilket seminar, der skal afmeldes i fald der tildeles plads på et andet seminar.

Jfr. beslutning om den nye fremdriftsreform, så er det muligt at afmelde fag – det vil dog kun være muligt frem til tilmeldingsrundernes afslutning. Herefter er tilmeldingen til fag bindende (hvis fagene ikke erstattes af noget andet såsom praktik eller udveksling)

312231 / i40