Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Undervisning Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Studerende tilmeldes automatisk alle obligatoriske fag.

Valgfag skal de studerende selv sørge for at tilmelde sig. Tilmelding foregår via selvbetjeningen

Tilmeldingsperiode:

  • For valgfag i efterårssemestret:1.-5. maj
  • For valgfag i forårssemestret: 1.-5. november

Du kan udbuddet af undervisning i kursuskataloget.

Alle studerende skal som udgangspunkt tilmelde sig fag/seminarer svarende til 30 ECTS per semester.

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

VIGTIGE INFORMATIONER VED FAGTILMELDING PÅ KANDIDATUDDANNELSEN

1. Nyt individuelt politologisk seminar

Du har nu mulighed for at tage et individuelt politologisk seminar, hvor du selv vælger emnet og laver en aftale med en underviser om at være vejleder. Seminaret er på 10 ECTS og kan fx kombineres med et praktikophold eller bruges som forberedelse til specialeskrivning. Man kan tage ét individuelt politologisk seminar på sin kandidatuddannelse.

2. Tænk på dit speciale allerede nu

Skal du skrive speciale i foråret vil du kun have 4½ måned til specialeskrivningen. Vi vil derfor stærkt opfordre til, at du allerede i efteråret går i gang med forberedelserne til specialet. Det kan fx gøres ved at vælge et seminar inden for et emnefelt, hvor du forestiller dig at skrive speciale eller ved at vælge et individuelt politologisk seminar og bruge det til at få indkredset emne og litteratur til specialet.

3. Udlandsophold og praktikophold

Hvis du skal på udlandsophold eller i praktik i efteråret, skal du IKKE prioritere seminarer. Du skal i stedet via din Studieselvbetjening tilmelde dig Udlandsophold eller Praktik+Individuelt politologisk seminar eller augustfag.

Skulle dit udlandsophold eller praktikophold alligevel ikke blive en realitet, vil vi være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag, så snart du retter henvendelse herom til  Studienævnet.

Ledige pladser og venteliste

Optagelse på seminarer med ledige pladser og venteliste

Undervisningstilmelding foregår ad 2 omgange.

1. runde (1.-5. november 2017) er for alle studerende.

De studerende prioriterer 15 seminarer og angiver hvor mange ECTS de ønsker at følge i det semester.

Herefter bliver seminarerne fordelt efter anciennitet og lodtrækning, se regler for fagtildeling - tilmeldte eksaminer og meritoverførsler som ikke er endeligt godkendt tæller ikke med i anciennitet.

Studieleder beslutter hvilke seminarer, der skal oprettes eller dubleres.

Fordelingen efter 1. runde kan ses i selvbetjeningen den 10. november 2017 efter kl. 16.00.

2. runde (10.-12. november 2017) er for studerende, som ikke har fået tildelt det ønskede antal ECTS.

Fordelingen efter 2. runde kan ses i selvbetjeningen den 14. november 2017 efter kl. 14.00.

Ventelistetilmelding sker i perioden 15. november - 18. januar 2018. Tilmeldingen åbner ved midnat natten til den 15. november og fordelingen af ledige pladser vil foregå efter først-til-mølle princip, da hver tilmelding registreres med dato og tidspunkt.

Det er muligt at skrive sig på venteliste til 10 seminarer, men man kan kun optages på 1 seminar. Tilmeldingen er bindende, og den studerende vil blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads, uden yderligere varsel.

Den studerende kan ikke skrive sig på venteliste til seminarer, som overlapper med de allerede tildelte seminarer i forhold til eksamensformen 7-dages hjemmeopgave.

Den studerende skal i selvbetjeningen angive hvilket seminar, der skal afmeldes i fald der tildeles plads på et andet seminar.

Jfr. beslutning om den nye fremdriftsreform, så er det muligt at afmelde fag – det vil dog kun være muligt frem til tilmeldingsrundernes afslutning. Herefter er tilmeldingen til fag bindende (hvis fagene ikke erstattes af noget andet såsom praktik eller udveksling)

312231 / i40