Studieservice

Studieservice ST er en "one stop shop" for alle henvendelser fra studerende vedrørende undervisning, eksamen, sagsbehandling og meget mere.

Her kan du få hjælp til spørgsmål, der relaterer sig til studie-livet så som:

  • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor-
  • og kandidatkontrakt)
  • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
  • Dispensationer
  • Sagsbehandling
  • Forsinkelser
  • Merit
  • Udenlandsophold (hver onsdag)
    - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie


Studieservice er bemandet af studieadministrativt personale. Vi hjælper med alt det vi kan, og ellers sender vi dig videre til det rette sted.

Åbningstider: hverdage kl. 10-12.30

Kontakt: telefon  8715 0707
Sted: Vandrehallen ved matematik 1530-129 

1394379 / i40