Rådgivnings- og Støttecentret

Hos Rådgivnings- og Støttecentret giver vi vejledning og støtte til alle studerende ved AU. Her kan du få hjælp, hvis du har specifikke vanskeligheder i forbindelse med dit studie. Det kan være, at du oplever udfordringer i forbindelse med læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi), dansk som andetsprog, psykiske vanskeligheder, neurologiske vanskeligheder, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap. Det er vores mål at hjælpe dig til at kunne tage din uddannelse på lige fod med andre studerende.

Der findes mange forskellige typer støtte, som f.eks. faglig studiestøtte, rådgivningsforløb, IT-hjælpemidler og sekretærhjælp. Når du kontakter os, finder vi frem til den form for hjælpemiddel, der er mest velegnet for dig.

Fysisk eller psykisk lidelse

Hvis du lever med en fysisk eller psykisk/neurologisk lidelse, har du sikkert oparbejdet teknikker til at klare ting i din hverdag. For nogle kan der dog dukke nye vanskeligheder op, når de begynder på en universitetsuddannelse, og her kan Rådgivnings- og Støttecentret forhåbentlig være en god hjælp og give vejledning og støtte.

Dysleksi

Nogle er bange for at få diagnosen ”ordblind”, og de har derfor ikke lyst til at bede om hjælp, selvom de oplever læse- og skrivevanskeligheder. Mange når dog på et tidspunkt dertil, hvor studiet kan føles uoverkommeligt. I Rådgivnings- og Støttecentret kan du mødes med os, hvor vi finder ud af, om dine problemer faktisk er et tegn på dysleksi/ordblindhed. Hvis det er tilfældet, findes der forskellige former for støtte i form af nogle konkrete hjælpemidler og teknikker, der kan hjælpe dig til at overkomme dit studie på den bedste måde.

DIG KAN VI HJÆLPE

  • Har du nedsat syn?
  • Er du ordblind? / Tror du, at du måske er ordblind? / Har du svært ved at læse og skrive? /Har du dysleksi?
  • Har du en psykisk diagnose?
  • Har du en neurologisk lidelse?
  • Har du et fysisk handikap?
  • Sidder du i kørestol?
  • Har du bevægelsesvanskeligheder?
  • Har du ADHD?
  • Er du hørehæmmet?
  • Andre lignende lidelser?

KONTAKT

Rådgivnings- og Støttecentret
Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445, lokale 421
8000 Aarhus C 

Tlf. 87 16 27 20
(mandag og torsdag 9-12, tirsdag 13-15)
E-mail: sps@au.dk
Læs mere om Specialpædagogisk Støtte

1423626 / i40