Undervisning og eksamen

Du finder her generel information omkring din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

For mere information, klik da på det enkelte semester i venstremenuen.

Undervisning

Find undervisningsplan under de enkelte semestre, ude til venstre.

Øvrig information findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Eksamen

Nedenstående vejledninger gælder for hhv. alle skriftlige eksamener med tilsyn (stedprøver) og alle skriftlige hjemmeopgaver - herunder også opgaver, der er obligatoriske at aflevere forud for en mundtlig eksamination. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt inden din eksamen:

Aarhus Universitet har udarbejdet en pjece, der forklarer, hvad eksamenssnyd er. Husk - hvis du er det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Kurser med indstillingsbetingelser forud for eksamen

Af studieordningen fremgår det, at godkendes indstillingsbetingelsen for eksamen ikke inden den af kursusansvarliges fastsatte frist, trækkes et prøveforsøg og studerende tilmeldes til omprøve.

På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelsen er der fastsat en periode til at få godkendt indstillingsbetingelserne inden omprøven. For hvert kursus går tidspunktet fra første eksamen til 10 dage inden re-eksamen.

1423602 / i40