Barselsregler på Health

Vejledende retningslinjer vedr. barsel og maksimal studietid

Du kan her læse de vejledende retningslinjer angående barsel.

Barsel betragtes som et usædvanligt forhold, og du kan få dispensation til forlængelse af den maksimale studietid. Ved fastsættelse af en ny maksimal studietid bør der sikres tre prøvemuligheder i de resterende kurser.

Du kan holde barsel i op til 2 semestre og i den forbindelse få dispensation til en forlængelse af den maksimale studietid i det antal semestre, du holder barsel.

Barselsperioden kan kombineres med deling af semestre, i det omfang semestrene tillader det, så længe du overholder aktivitetskrav og maksimal studietid.

Ønsker du barsel, skal du søge dit studienævn om dispensation.
Du søger dispensationen via Mit.au.dk

1424266 / i40