Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Kandidat i Sygepleje Studievejledning Formalia Overflytning mellem Emdrup og Aarhus?

Overflytning mellem Emdrup og Aarhus?

Overflytning mellem Emdrup og Aarhus

 

Muligheden for at skifte studieby er begrænset, men kræver følgende:

  • Der skal være ledige pladser på årgangen. Der optages altid flere studerende, end der reelt er plads til, da der er en forventning om et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.

  • Er der flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, og der mod forventning er ledige pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med optagelsen på uddannelsen.  

  • Ansøgninger om skift af studieby vil blive behandlet 4 gange årligt. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 1. september, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 1. juni. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 15. oktober, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 1. september. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 1. februar, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 15. november. Ønsker man i stedet at blive flyttet med start d. 1. april, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 15. februar.  

  • Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du ansøge herom via http://mit.au.dk/.
1428352 / i40