Overflytning og studieskift

Overflytning kan søges af studerende fra et andet universitet end AU, der vil skifte til samme uddannelse på Aarhus Universitet (AU).

Studieskift kan søges af AU-studerende, der vil skifte fra én uddannelse til en anden, og hvor der ikke blot er tale om linje- eller specialiseringsskift.
Studerende på de pædagogiske kandidatuddannelser, der ønsker at skifte studieby, skal søge studieskift.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om overflytning eller studieskift. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side.

HA og Economics and Business Administration
På Aarhus BSS udbydes HA og Economics and Business Administration i både Aarhus og Herning. Der kan ikke foretages skift af studieby. Det betyder at studerende optaget pr. september 2018 og frem, kan ikke overflyttes fra Herning til Aarhus og Aarhus til Herning. Hvis der for en studerende opstår usædvanlige forhold, kan der søges studienævnet om dispensation til et skift af studieby.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse (IKKE overflytning), uanset om du har en forventning om at have bestået mere eller mindre end 1. studieår. Ved eventuelt optag vil der blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Udbud af bacheloruddannelser med start august/september

Der kan søges om studieskift/overflytning og genindskrivning på følgende bacheloruddannelser med start august/september 2018:

ARTS

 • Antropologi
 • Arabisk- og islamstudier
 • Arkæologi
 • Bosnisk-kroatisk-serbisk
 • Brasilianske studier
 • Cognitive Science
 • Digital design - it,æstetik og kommunikation
 • Dramaturgi
 • Engelsk
 • Filosofi
 • Fransk sprog, litteratur og kultur
 • Græsk
 • Historie
 • Idehistorie
 • Indien- og sydasienstudier - A1-linje: sproglig specialisering
 • Informationsvidenskab
 • Internatioanal virksomhedskommunikaiton i fransk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk
 • International virksomhedskommunikation i spansk
 • International virksomhedskommunikation i tysk
 • Japanstudier
 • Kinastudier
 • Klassisk arkæologi
 • Klassisk filologi
 • Klassiske sprog
 • Kunsthistorie
 • Latin
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Medievidenskab
 • Musikvidenskab
 • Nordisk sprog og litteratur
 • Religionsvidenskab
 • Rusland- og balkanstudier
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
 • Teologi
 • Tysk sprog, litteratur og kultur
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus
 • Æstetik og kultur

 

BSS

 • Business Development Engineer (Campus Herning)
 • Economics and Business administration (Campus Herning)
 • Economics and Business administration (Campus Aarhus)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk
 • Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning)
 • Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus)
 • Erhvervsøkonomi-erhvervsret
 • Global Management and Manufacturing (Campus Herning)
 • Jura
 • Marketing and Management Communication
 • Politik og økonomi
 • Samfundsfag
 • Statskundskab, dansksproget linje
 • Økonomi

 

Health

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Idræt
 • Klinisk tandtekniker
 • Professionsbachelor i tandpleje

 

ST

 • Agrobiologi
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Bygning
 • Bygningsdesign
 • Datalogi
 • Elektrisk energiteknologi (Stærkstrøm) (campus Aarhus)
 • Elektronik (Elektro) (Campus Herning)
 • Elektronik (Elektro) (Campus Aarhus)
 • Fysik
 • Geoscience
 • Informations- og kommunikationsteknologi
 • It-produktudvikling
 • Kemi
 • Kemi (Diplomingeniør)
 • Maskinteknik (Diplomingeniør)
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicinalkemi
 • Molekylær medicin
 • Molekylærbiologi
 • Nanoscience
 • Sundhedsteknologi, (Diplomingeniør)

 

Særlige tilbud

 • Genindskrivning efter bortvisning - bachelor
 • Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)
 • Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)
 • Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning)
 • Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Aarhus)

Udbud af kandidatuddannelser med start august/september

Der kan søges om studieskift/overflytning og genindskrivning på følgende kandidatuddannelser med start august/september 2018:

 

ARTS

 • Anthropology - General Anthropology
 • Anthropology - Visual Anthropology (Visuel Antropologi)
 • Anthropology of Education and Globalization
 • Antropologi - almen linje
 • Antropologi - Medical Anthropology and Glocal Ethnography
 • Arabisk- og islamstudier - A-linje
 • Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg)
 • Diakoni
 • Didaktik (Dansk)
 • Didaktik (matematik), Campus Emdrup
 • Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup
 • Digital design - A1-linje
 • Digital design - A2-linje
 • Digital design - Audiodesign
 • Dramaturgi - A-linje
 • Dramaturgi (med kandidattilvalg)
 • Engelsk - A-linje
 • Engelsk (med kandidattilvalg)
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk
 • Europas religiøse rødder
 • Europastudier
 • Filosofi - A-linje
 • Filosofi (med kandidattilvalg)
 • Forhistorisk arkæologi
 • Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)
 • Generel Pædagogik, Campus Emdrup
 • Generel Pædagogik, Campus Aarhus
 • Græsk - A-linje
 • Græsk (med kandidattilvalg)
 • Historie - A1-linje
 • Historie (med kandidattilvalg)
 • History - International and Global History
 • Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)
 • Idehistorie - A-linje
 • Idehistorie (med kandidattilvalg)
 • Informationsvidenskab - A1-linje
 • Informationsvidenskab - A2-linje
 • Informationsvidenskab - A3-linje
 • Informationsvidenskab: Digitalt liv
 • Interkulturelle studier
 • Interkulturelle studier (fransk)
 • Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien)
 • Interkulturelle studier (tysk)
 • Internationale studier
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur - A-linje
 • Italiensk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)
 • IT-didaktisk design
 • Journalistik - analytisk journalistik
 • Klassisk arkæologi
 • Klassisk filologi
 • Kognitiv semiotik
 • Kunsthistorie - A-linje
 • Kunsthistorie (med kandidattilvalg)
 • Latin - A-linje
 • Latin (med kandidatilvalg)
 • Lingvistik
 • Litteraturhistorie
 • Medievidenskab - A2-linje
 • Medievidenskab - A-linje
 • Middelalder- og renæssancearkæologi
 • Musikvidenskab - A-linje
 • Musikvidenskab (med kandidattilvalg)
 • Nordisk sprog og litteratur - A-linje
 • Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg)
 • Oplevelsesøkonomi
 • Pædaggogisk antropologi, Campus Emdrup og Campus Aarhus
 • Pædaggogisk filosofi, Campus Emdrup og Campus Aarhus
 • Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup
 • Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus
 • Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup
 • Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus
 • Religionsvidenskab - A-linje
 • Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)
 • Retorik
 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)
 • Sustainable Heritage Management (Bæredygtig kulturarvsmanagement)
 • Teologi
 • Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup
 • Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus
 • Æstetik og kultur - A1-linje
 • Æstetik og kultur - A2-linje

 

BSS

 • Corporate Communication
 • Driftsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsøkonomi - Business Intelligence
 • Erhvervsøkonomi - Finance
 • Erhvervsøkonomi - Finance and International Business
 • Erhvervsøkonomi - Information Management
 • Erhvervsøkonomi - Innovation Management
 • Erhvervsøkonomi - International Business
 • Erhvervsøkonomi - International Business Development, Campus Herning
 • Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting
 • Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management
 • Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control
 • Erhvervsøkonomi - Marketing
 • Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership
 • Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)
 • Erhvervsøkonomi-erhvervsret
 • Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation
 • Jura
 • Nationaløkonomi
 • Politik og økonomi
 • Quantitative Economics
 • Revision
 • Samfundsfag
 • Samfundsfag (med kandidattilvalg)
 • Statskundskab, dansksproget linje
 • Statskundskab, engelsksproget linje
 • Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)
 • Virksomhedskommunikation
 • Økonomi

 

Health

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Idræt - Humanistisk-samfundsvidenskabeligt spor
 • Idræt - idrætsbiologisk spor
 • Idræt (med kandidattilvalg)
 • Optometri og synsvidenskab
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde
 • Sygepleje, Campus Emdrup
 • Sygepleje, Campus Aarhus

 

ST

 • Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)
 • Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)
 • Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd
 • Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhe
 • Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)
 • Astronomi
 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Biologi (med kandidattilvalg)
 • Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)
 • Byggeri (Civilingeniør)
 • Computerteknologi (Civilingeniør)
 • Datalogi
 • Datalogi (med kandidattilvalg)
 • Elektroteknologi (civilingeniør)
 • Fysik
 • Fysik (med kandidattilvalg)
 • Geofysik
 • Geologi
 • It-produktudvikling
 • Kemi
 • Kemi (med kandidattilvalg)
 • Kemi og bioteknologi i (Civilingeniør)
 • Matematik
 • Matematik (med kandidattilvalg)
 • Matematik-økonomi
 • Medicinalkemi
 • Mekanik (civilingeniør)
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Molekylær medicin
 • Molekylærbiologi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

 

Særligt tilbud

 • Genindskrivning efter bortvisning

 

 
 

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.    
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

Sådan gør du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om overflytning eller studieskift sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieordninger, kursusbeskrivelser og pensumlister
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser)
 • Oplysning om udmeldelse på grund af 3. eller 4. gangs eksamensforsøg eller inaktivitet. Dispensationsansøgning vedhæftes.
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)
 • Betalt ansøgergebyr (kun for ikke-EU/EØS-ansøgere). Gå til webshop.

Krav til dokumentation
Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være certificerede af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

Oversættelse af dokumenter
Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

 

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister. Fra og med vinterstart 2017/18 følger ansøgningsfristerne de fælles nationale frister for kandidatoptagelse. De kommende frister er derfor:

 • 15 oktober 2017 med henblik på studiestart januar/februar 2018.
 • 1. marts 2018 med henblik på studiestart august/september 2018.
 • 15. oktober 2018 med henblik på studiestart januar/februar 2019.

Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om overflytning eller studieskift efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

 

 

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligt behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk. Du kan finde SU-oplysninger fra Aarhus Universitet på http://studerende.au.dk/su/.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning eller studieskift, kan du skrive til:Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling

1424267 / i40