Information om den nye 2015-studieordning på sygepleje

Generel info

 

Er du optaget på kandidatuddannelsen i sygepleje med studiestart september 2014 er du indskrevet på den tidligere studieordning (2012-studieordningen). Gennemfører du uddannelsen på normeret tid er der ingen problemer. 

Hvis du bliver forsinket

Bliver du forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, skal du være opmærksom på, at du bliver indskrevet på den nye 2015-studieordning.

Nogle kurser fra 2012-studieordningen vil kunne meritoverføres til den nye 2015-studieordning, mens andre ikke kan. Der er derfor en risiko for, at en forsinkelse vil betyde, at du mister ECTS. Hvor stort et ECTS-tab der vil blive tale om i forbindelse med overflytning til en ny studieordning afhænger af, hvilke og hvor mange kurser du har bestået inden forsinkelsen.

Studienævnet har vedtaget overgangs- og meritregler, der er gældende ved overflytning af studerende fra 2012-ordningen til 2015-ordningen. En oversigt ses nedenfor og er desuden beskrevet ovenfor i linket "Retningslinjer vedr. merit ..."

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen på Sygepleje

Overgangs- og meritregler

Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen på tidligere ordninger, og som pr. 1. september 2015 endnu ikke har været undervisningstilmeldt alle undervisningsforløb på 1. semester og/eller 2. semester, overflyttes til 2015-ordningen.


Studienævnet har vedtaget følgende meritskema i forbindelse med overflytning af studerende fra 2012-ordningen til 2015-ordningen:

2015 ordning

ECTS

Meritgivende kurser fra 2012 studieordning

ECTS

1. semester

 

 

 

Epidemiologi og biostatistik

10

Vidensformer og forskningsmetoder

(Kursus 2) (Giver merit både for epidemiologi og biostatistik og kvalitativ forskning og metode)

15

Kvalitativ forskning og metode

 

10

Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed

10

Sygeplejens teoriudvikling og kerne faglighed (Kursus 1)

15

2. semester

 

 

 

Statistik

Ingen

merit

 

 

Videregående kvalitative metoder

Ingen

merit

 

 

Relationer og interaktioner inden for sygepleje

10

Relationer og interaktioner

15

Sygepleje og samfund

10

Sygepleje og samfund

15

3. semester

 

 

 

Aktuelle tendenser i sygepleje

Ingen

merit

 

 

Valgfag

10

Valgfag

10

Valgfag

10

Valgfag

10

4. semester

 

 

 

Speciale

30

Speciale

30

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte studievejledningen på Health (KA.health.udd@au.dk)

Obligatoriske kurser og valgfag

Studienævn for Sygeplejes forslag til en ny studieordning for kandidatuddannelsen indeholder følgende obligatoriske kurser:

1. semester

  • Epidemiologi og biostatistik (10 ECTS)
  • Kvalitativ forskning og metode (10 ECTS)
  • Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed (10 ECTS)

2. semester

  • Relationer og interaktioner inden for sygepleje (10 ECTS)
  • Sygepleje og samfund (10 ECTS)

Hertil skal man på 2. semester enten følge kurset Statistik (10 ECTS) eller kurset Videregående kvalitative metoder (10 ECTS)

3. semester

  • Aktuelle tendenser i sygepleje (10 ECTS)

Hertil er skal man på 3. semester følge to valgfag a 10 ECTS

4. semester

  • Speciale (30 ECTS)

 

 

1398045 / i40