Semestre

Undervisning på kandidatuddannelsen i sygepleje

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier  - det kan have betydning for dit svar.

Eksamen på kandidatuddannelsen i sygepleje

Vi anbefaler dig at læse vigtig information omkring eksamen under menuen Generelt om eksamen samt nedenstående:

  • Semester eksamensplan findes under hver enkelt semester
  • Se rammer for undervisning og eksamen i studieordningen og i kursuskataloget (søg på kursets navn og semester)  

Husk at oplyse om du læser på Campus Aarhus eller Campus Emdrup, når du kontakter HE Studier - det kan have betydning for dit svar.

Anonyme eksamener

Der er to eksamenstyper, der er anonyme:

  • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
  • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn


At en eksamen er anonym betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer. Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort (gælder dog ikke Emdrup) eller under eksamenstilmelding i din STADS selvbetjening.

Opslagstavle

Overflytning mellem Aarhus og Emdrup?

Muligheden for at blive overflyttet mellem Aarhus og Emdrup er begrænset, men du kan læse mere her under "Optagelse Emdrup eller Aarhus?". 

361597 / i40