Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed

Undervisning efterår 2016

Den samlede 1. semesterplan finder du under menuen for 1. semester.

De detaljerede kursussplaner finder du via e-læringsportalen Blackboard som du vil blive tilmeldt automatisk. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af august måned via Blackboard. Log in med WAYF.

Campus Aarhus studiestarten

Campus Emdrup
studiestarten

Der tages forbehold for ændringer frem til kursusstart.
For yderligere informationer om kurset se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.

Eksamen vinter 2016/17

Samlet oversigt over 1. semesters eksaminer finder du under menuen for 1. semester. Vær opmærksom på at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Se vejledning for afleveringer.

Hvis du har spørgsmål omkring eksamen så send en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

For yderligere information om din eksamen (prøveform mv.) se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.

Reeksamen

Tilmelding til re-eksamen.

Se under generelt eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi at du tager kontakt til studievejledningen på studievejleder@sygeplejevid.au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.

Indstillingsbetingelser

For at indstille dig til eksamen i "Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed", skal du gennemføre en obligatorisk øvelse i litteratursøgning.

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse inden for de udstukne frister, bruger du et prøveforsøg, og HE Studier tilmelder dig undervisningen/eksamen til dette kursus igen i næste efterårssemester.

Fristen for opfyldelse af indstillingsbetingelserne er den 8. december 2016.

For yderligere information se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.