Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed

Undervisning efterår 2018

Den samlede 1. semesterplan finder du under menuen for 1. semester.

De detaljerede kursussplaner finder du via e-læringsportalen Blackboard som du vil blive tilmeldt automatisk. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af august måned via Blackboard. Log in med WAYF.

Campus Aarhus studiestarten

Campus Emdrup
studiestarten

Der tages forbehold for ændringer frem til kursusstart.
For yderligere informationer om kurset se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.

Eksamen vinter 2018/19

Samlet oversigt over 1. semesters eksaminer finder du under menuen for 1. semester. Vær opmærksom på at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Se vejledning for afleveringer.

Hvis du har spørgsmål omkring eksamen så send en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

For yderligere information om din eksamen (prøveform mv.) se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.

Reeksamen

Tilmelding til re-eksamen.

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.

Indstillingsbetingelser

For at indstille dig til eksamen i "Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed", skal du gennemføre en obligatorisk øvelse i litteratursøgning.

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse inden for de udstukne frister, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte Studievejledningen i dette tilfælde.

Den kursusansvarlige vil informere dig om fristen for opfyldelse af indstillingsbetingelserne.

For yderligere information se 2015-studieordningen og Kursuskataloget.

374289 / i40