2. semester

Undervisning forår 2018

Forårssemestret starter officielt 1.februar hver år.

Detaljerede kursusplaner inklusiv lokaleinformation for 2.semesters kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio januar. Her finder du den overordnede læseplan/semesterplan for 2.semesters undervisning for foråret 2018:

Der kan komme ændringer løbende. Eventuelle ændringer vil fremgå af Blackboard. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af januar måned via Blackboard, som du er blevet tilmeldt automatisk. Log ind med WAYF.

Nedenfor finder du information om kurserne på 2.semester:

Relationer og interaktioner

For yderligere informationer om kurset se Kursuskataloget.  

Sygepleje og samfund

For yderligere informationer om kurset se Kursuskataloget.    

Valgfri videregående metode

På 2.semester skal du vælge et af følgende to fag. Vær opmærksom på, at hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.  

·        Videregående kvalitative metoder

For yderligere informationer om Videregående kvalitative metoder se Kursuskataloget.

·        Statistik

For yderligere informationer om Statistik se Kursuskataloget.

Eksamen sommer 2018

Ordinær eksamen

Her finder du den endelige eksamensplan for 2. semester, Sommeren 2018.

Tjek samtidig din personlige eksamensplan via Digital Eksamen. Der er ingen eksaminer i juli måned.

Se vejledning for afleveringer.

Du kan finde yderligere information om din eksamen (prøveform med mere) under de forskellige fag i Kursuskataloget, i 2015-studieordningen og nedenfor.

Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mit.au.dk.

Relationer og interaktioner

For yderligere information om din eksamen se studieordningen og Kursuskataloget.

Sygepleje og samfund

For yderligere information om din eksamen se studieordningen og Kursuskataloget.

1. maj kl. 12Afleveringsfrist for opgaveformulering via særlig blanket.
8. majOffentliggørelse af vejleder på Digital Eksamen (DE)
Uge 20/21Gruppevejledning

Aflevering af opgaveformulering
Aflevering af opgaveformulering foregår via en elektronisk blanket (se venligst ovenfor). Når du har indsendt blanketten, vil du få et autosvar (angiv din post.au.dk mailadresse !). Vi skriver til dig, hvis vi mangler din blanket.

Særligt for eksamen i 'Valgfri videregående metode':

  • Videregående kvalitative metoder

Mundtlig eksamen: Se beskrivelse af procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

For yderligere information om din eksamen se studieordningen og Kursuskataloget.

 
 

  • Statistik

Mundtlig eksamen: Se beskrivelse af procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave.   

For yderligere information om din eksamen se studieordningen og Kursuskataloget.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mit.au.dk. Vær venligst opmærksom på den korte frist.
    
Er du i tvivl om det videre forløb, anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen

361607 / i40