2. semester

Undervisning forår 2019

Forårssemestret starter officielt 1.februar hvert år.

Detaljerede kursusplaner inklusiv lokaleinformation for 2.semesters kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio januar. Her finder du den overordnede læseplan/semesterplan for 2.semesters undervisning for foråret 2019:

Der kan komme ændringer løbende. Eventuelle ændringer vil fremgå af Blackboard. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af januar måned via Blackboard, som du er blevet tilmeldt automatisk. Log ind med WAYF.

Du kan finde information om kurserne på 2.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at du på kurset 'Valgfri videregående metode' på 2.semester skal vælge enten 'Videregående kvalitative metoder' eller 'Statistik'. Hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.

Eksamen sommer 2019

Ordinær eksamen

Her finder du den ENDELIGE eksamensplan for 2. semester, sommeren 2019.

Bemærk, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra  ca. 1. marts. Der er generelt ingen eksaminer i juli måned. Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: ka.health.udd@au.dk

Se vejledning for afleveringer.

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mit.au.dk.

Særligt for eksamen i 'Sygepleje og samfund':

Du skal aflevere din opgaveformulering via en elektronisk blanket. Se knappen "Blanket til opgaveformulering" nedenfor. Når du har indsendt blanketten, vil du få et autosvar (angiv din post.au.dk mailadresse). Vi skriver til dig, hvis vi mangler din blanket. HUSK at benytte din AU mailadresse !

  • 6. maj kl. 12:00  Afleveringsfrist for opgaveformulering via nedenstående blanket
  • 10. maj             Offentliggørelse af vejleder på Digital Eksamen
  • Uge 20-21         Gruppevejledning

Særligt for eksamen i 'Valgfri videregående metode' (Videregående kvalitative metoder eller Statistik):

Mundtlig eksamen: Se beskrivelse af procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mit.au.dk. Vær venligst opmærksom på den korte frist.
    
Er du i tvivl om det videre forløb, anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.

361607 / i40