3. semester (2015-ordningen)

Undervisning

Undervisningen starter uge 36 i efteråret 2018. Her finder du semesterplanen for efteråret 2018:

Detaljerede kursus-/læseplaner for 3. semester kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.

Eksamen

Her finder du en samlet oversigt over 3. semester på Kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab:

Foreløbig eksamensplan for vinteren 2018-19 (link følger primo september)

Se desuden øvrig information omkring eksamen under hver enkelt kursus her på portalen.

361614 / i40