3. semester

Undervisning efterår 2018

Undervisningen starter uge 36 i efteråret 2018.

Her finder du semesterplanen for efteråret 2018:

Detaljerede kursus-/læseplaner for 3.semester vil du kunne finde via Blackboard fra medio august. Information om litteratur vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard.

Nedenfor finder du information om kurserne på 3.semester:

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.

Aktuelle tendenser i sygepleje

For yderligere information om kurset se Kursuskataloget.

Særligt for valgfag

På 3. semester skal du følge valgkurser på i alt 20 ECTS. 

Du skal opfylde de 20 ECTS valgfrihed ved at vælge 10 ECTS inden for henholdsvis Valgfag tematiserede og Valgfag metodespecialisering.

Undervisnings- og eksamensform vil fremgå af Kursuskataloget og afhænger af, hvilket valgfagskursus du følger.

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2018-19

Ordinær eksamen

Her finder du en samlet FORELØBIG eksamensplan for 3.semester på Kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab. Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Bemærk, at der kan komme ændringer.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen

Særligt for faget 'Aktuelle tendenser i sygepleje':

Tidsplan for vejlederfordeling:

15. november kl. 12Opgaveformulering indsendes via denne blanket
22. novemberPlan for vejlederfordeling offentliggøres via Digital Eksamen
29. novemberStart på vejledningsperiode (din vejleder informerer via Blackboard)

Aflevering af opgaveformulering
Aflevering af opgaveformulering foregår via en elektronisk blanket (se venligst i skemaet ovenfor). Når du har indsendt blanketten, vil du få et autosvar som bekræftelse (angiv din post.au.dk mailadresse!). Vi skriver til dig, hvis vi mangler din blanket.

Se vejledning for afleveringer.

Hvis du har spørgsmål omkring eksamen så send en mail til: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

For yderligere information om din eksamen (prøveform med mere) se 2015-studieordningen og/eller Kursuskataloget.

361614 / i40