Speciale på Sygepleje (2012 og 2015-ordning)

Speciale på Sygepleje

Aflevering af opgaveformulering
Foregår via en elektronisk formular, som ligger her på din studieportal.
Klik på dette link: Aflevering af opgaveformulering


Når du har udfyldt den elektroniske formular, vil der blive sendt et autosvar til dig. Se afleveringsfrister I den samlede tidsplan - samt via Digital Eksamen.

Har du spørgsmål til ovenstående? Skriv til eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Vejledning for skriftlige hjemmeopgaver
Vær venligst opmærksom på at ny vejledning er trådt i kraft gældende fra 1. februar 2017. Du finder vejledningen på forsiden under overskriften "eksamen". Denne vejledning erstatter den hidtidige Redaktionelle retningslinjer.

Tildeling af vejleder 
Ansøgning om tildeling af vejleder foregår sammen med indsendelse af opgaveformulering. Det er muligt at indgive tre vejlederønsker. Det er uddannelsesleder, der tildeler vejleder under hensyntagen til den indsendte opgaveformulering samt indholds- og metodeovervejelserne. Det tilstræbes, at du får tildelt én af de tre vejledere, som du har ønsket. Hvis du har valgt et emne fra emnebanken, så vil du så vidt muligt få tildelt den vejleder, som har foreslået emnet.

Formular for specialekontrakt
Her finder du specialekontrakten (udfyldes online og udskrives til underskrift)

Aflevering af specialekontrakt

Kontrakten indscannes med underskrifter og sendes pr. mail: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Speciale sommer 2017

Vi inviterer kommende specialeskrivere (både 2012- og 2015-ordningen) til workshop v/Studievejledningen her i starten af november. Nærmere info følger via Blackboard - se desuden Opslagstavlen.

Emnebank 
Samme oversigt vil du kunne finde via Blackboard, så snart du er blevet tilmeldt medio november.

Vejlederemner
Oversigt offentliggøres via Blackboard.

Når du først er tilmeldt og forårssemstret begynder, så vil du kunne finde alle vigtige informationer omkring dit speciale via Digital Eksamen.

Alle praktiske spørgsmål omkring speciale rettes til HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes dels i Studieordning af 2015 (påbegyndt studiet sep. 2015 el. 2016) og dels i Studieordningen af 2012.

Speciale vinter 2017-18

Samlet speciale tidsplan for vinteren 2017-18

Emnebank : kun aktuel i forårssemestret
Vejlederemner: kun aktuel i forårssemestret

Mundtligt forsvar af speciale

Alle praktiske spørgsmål omkring speciale rettes til HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes dels i Studieordning af 2015 (påbegyndt studiet sep. 2015 el. 2016) og dels i Studieordningen af 2012

Specialepladser

Sektion for Sygepleje råder over 6 specialepladser på Dalgas Avenue (Campus Aarhus). I den forbindelse har studienævnet vedtaget følgende retningslinjer vedrørende fordelingen af pladserne, hvis der er flere interesserede, end der er pladser:

  • Er der flere interesserede, end der er pladser, trækkes der lod
  • De studerende kan søge om retten til at benytte pladsen i perioderne 1. februar-1. marts, 1. marts-20. juni (dvs. frem til det mundtlige forsvar), 1. september-1. november og 1. november-20. januar (dvs. frem til det mundtlige forsvar).
  • De studerende kan søge om at få tildelt pladser i begge perioder i det semester, hvor de skriver speciale. Dvs. en studerende kan således få tildelt specialeplads i begge perioder, hvis der enten er plads, eller hvis lodtrækningen falder ud således, at den studerende tildeles en plads i både 1. og 2. periode.

Du ansøger om en specialeplads via denne formular.

  • Ansøgningsfrist: Foråret d. 15. januar, efteråret d. 15. august.
  • Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.
1426816 / i40