Speciale på Sygepleje

Speciale på Sygepleje

Aflevering af opgaveformulering
Du afleverer din opgaveformulering via formularen, som du finder via den grønne knap nedenfor.

Når du har udfyldt formularen, vil der blive sendt et autosvar med bekræftelse til dig. Se afleveringsfrister i den samlede tidsplan (se andet steds på siden) samt via Digital Eksamen.

Har du spørgsmål til ovenstående? Skriv til eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Vejledning for skriftlige hjemmeopgaver
Du finder vejledningen på forsiden af din studieportal under overskriften "Eksamen". Denne vejledning erstatter den hidtidige Redaktionelle retningslinjer.

Tildeling af vejleder 
Ansøgning om tildeling af vejleder foregår sammen med indsendelse af opgaveformulering. Det er muligt at indgive tre vejlederønsker. Det er uddannelsesleder, der tildeler vejleder under hensyntagen til den indsendte opgaveformulering samt indholds- og metodeovervejelserne. Det tilstræbes, at du får tildelt én af de tre vejledere, som du har ønsket. Hvis du har valgt et emne fra emnebanken, så vil du så vidt muligt få tildelt den vejleder, som har foreslået emnet.

Formular for specialekontrakt
Du finder formularen til specialekontrakten på den grønne knap nedenfor. Du vil på samme måde som med opgaveformuleringen modtage et autosvar med bekræftelse af dine informationer.

Har du spørgsmål, så skriv til eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Specialepladser på Institut for Folkesundhed

Ansøg om specialeplads
I Aarhus har instituttet 30 specialepladser på Dalgas Avenue (fordelt på 24 til idræt og 6 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser) samt 6 specialepladser i Bygning 1267 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Pladserne udloddes hvert semester, og ansøgningsfristerne er:

  • Foråret: 15. januar
  • Efteråret: 15. august


Ansøg via specialepladsformularen her.

Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Adgang til lokalet fås ved henvendelse til Martin Hawkins på mail mh@ph.au.dk (Dalgas Avenue) eller Liselotte Ovesen Liselotte@ph.au.dk (Bygning 1267).

Retningslinjer for den tildelte specialeplads
Med din underskrift accepterer du din del af ansvaret for lokalet - dvs. oprydning og vedligehold af inventar. Der gælder særlige regler i Bygning 1267, da kontoret med specialepladserne ligger på personalegang.

Du hæfter personligt for nøglekort og nøgle. Pris ved mistet nøgle er 300 kr. Ved misvedligehold af specialepladsen fratages du øjeblikkeligt adgangen.

Speciale vinter 2018-19

Samlet speciale tidsplan for vinteren 2018-19

Emnebank : kun aktuel i forårssemestret (se evt. under sommeren 2019)
Vejlederemner: kun aktuel i forårssemestret (se evt. under sommeren 2019)

Mundtligt forsvar af speciale

Hvis du ikke består dit 1. forsøg, får du op til 2 vejledningstimer yderligere.

Alle praktiske spørgsmål omkring speciale rettes til HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes i Studieordning af 2015

Speciale sommer 2019

Studievejledningen inviterer kommende specialeskrivere til workshop i oktober. Nærmere info følger via Blackboard.

Tidsplan for sommeren 2019

Opgavebank (opgaver til inspiration)
Emnebank
(emner til inspiration)
Vejlederemner
(liste over vejledere)

Når du først er tilmeldt, og forårssemestret begynder, så vil du kunne finde alle vigtige informationer omkring dit specialeforsvar via Digital Eksamen.

Hvis du ikke består dit 1. forsøg, får du op til 2 vejledningstimer yderligere.

Alle praktiske spørgsmål omkring speciale rettes til HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes dels i Studieordning af 2015.

1426816 / i40