Aflevering af eksamensbesvarelser

ALLE eksamensbesvarelser afleveres i Digital Eksamen

Alle eksamensbesvarelser afleveres i Digital Eksamen. Du vil modtage en mail, når din eksamen er synlig i systemet.

Læs mere om Digital eksamen her:

Generelt om aflevering

Alle besvarelser udarbejdes iflg. Vejledning for skriftlige opgavebesvarelser (se under Eksamen).
 
Alle besvarelser skal afleveres i PDF-format. Har du ikke Adobe på din computer, kan en CutePDF-writer frit downloades på internettet og installeres som printer.

Aflevering af opgaveformuleringer

Aflevering af opgaveformuleringer kan udelukkende ske via en elektronisk formular, som ligger her på din studieportal.

Du finder linket til den elektroniske formular, i menuen til venstre, under det pågældende kursus - under overskriften "Eksamen".

Vær opmærksom på, at opgaveformuleringer skal afleveres jf. tidsfristerne.

Øvelser som indstillingsbetingelse ("Sygeplejens teoriudvikling")

For at indstille dig til eksamen i "Sygeplejens teoriudvikling" (1. semester) skal du som studerende aflevere obligatorisk øvelse i litteratursøgning. Denne besvarelse afleveres via Blackboard jvf. den kursusansvarliges instrukser. Se nærmere information om indstillingsbetingelser her.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående? Skriv til eksamen.sygepleje.studadm@au.dk.

410470 / i40