Studiestart

Velkommen til nye professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Introdage for nye studerende foregår følgende 2 dage:

 • Torsdag den 1. september 2016 kl. 10.00 i auditorium 1  - bygning 1612 (lokale 018E)
 • Fredag den 2. september 2016 kl. 10.00 i auditorium 1 - bygning 1612 (lokale 018E): Velkomst og studieintroduktion

Program og rushåndbog

Program mv. fremgår af "Rushåndbogen", hvor du også kan læse om den fælles rustur for kliniske tandteknikere og tandplejere

Studiestart:  1. september 2016

 

Velkomstbrochure med vigtige informationer

Velkommen til SKT - læs skolens velkomstbrochure til nye tandplejerstuderende  

Bøger og undervisningsmateriale

Skolen bruger både egne undervisningsmaterialer og lærebøger, som studerende selv skal anskaffe sig. Se nærmere vedr. køb af undervisningsmaterialer.

Udfyldt tavshedserklæring afleveres i studieadministrationen inden den12. september 2016

Studiekort 

Læs om bestilling i velkomstbrochuren

 

Lån af kittel på skolen  

Har du glemt din kittel, kan du mod betaling låne en kittel. Kvittering for betaling fremsendes pr. mail - medbring denne kvittering ved udlevering af kitlen (såfremt du ikke modtager mail-kvittering kontaktes SKT. Klik her for  Lån af kittel  

 

Bestilling af nyt navneskilt

Dit studiekort skal benyttes som navneskilt. Kontakt Studentermodtagelsen på AU Studier, Health for afhentning af holder til studiekortet og nærmere oplysninger herom.

Studieadministrationen Health

Henvendelser til Studieadministrationen på Health  sker via STUDENTERMODTAGELSEN, som du finder i nærheden af Tandlægeskolens hovedindgang (bygning 1611 (lokale nr. 153). 
Åbningstider: Modtagelsen er bemandet alle dage i tidsrummet kl. 10-14.
Tlf. 8716 7414

Studieadministrationen - AU Studier - Health 
Skriv til Health.studadm@adm.au.dk eller Studiesekretær Søren Dam - sdam@au.dk.
Træffes dagligt

 

Kontaktpersoner på SKT

Skoleforum ved SKT 
Sekretariatsleder Kirsten Sender, tlf. 8716 7669, e-mail ksender@ohcare.au.dk.
Træffes dagligt

Studienævn ved SKT
Studieleder Lene M. Martinussen, tlf. 8716 7241, e-mail martinus@ohcare.au.dk
Træffes dagligt
Sekretær Klaus B. Jørgensen, tlf 8716 8523, e-mail kbjoergensen@ohcare.au.dk
Træffes mandag - torsdag

Sektorleder ved tandplejeruddannelsen SKT
Tandlæge Ulla B. Lindtoft, tlf. 8716 7098, lindtoft@ohcare.au.dk
Træffes dagligt

Time og lokaleplanlægning 
Vibeke K. Larsen. tlf. 8715 3087, e-mail vkl@au.dk  
Træffes dagligt

Studievejledningen SKT: 
Mette Aakjær, tlf. 8716 7859, e-mail aakjær@ohcare.au.dk 
Anne-Marie Christensen, tlf. 8716 7824, e-mail amchristensen@ohcare.au.dk
Træffes efter aftale

 

Nyttige links:

  Køb af undervisningsmaterialer

  Inden studiestarten skal du bestille skolens "bog"-pakke, som består af undervisningsmaterialer, som du skal bruge på dit første studieår. Udover disse undervisningsmaterialer vil du i løbet af studiet skulle anskaffes lærebøger, jfr. denne oversigt.

  Vær opmærksom på at skolens "bog"-pakke betales inden 1. september 2016

  Bestilling og betaling af 1. års bogpakke, som udleveres mod fremvisning af kvitteringen ved studiestarten.

  Instrumentkassetter  
  Der skal i løbet af efteråret købes den første af 2 instrumentkassetter på skolen - I får besked om hvornår I skal bruge dem.
  Vær opmærksom på at kvittering for betalingen altid fremsendes til dig pr. mail -medbring denne kvittering ved udlevering af bogpakken.

  Såfremt du ikke modtager en mail-kvittering så bedes du kontakte Kim Sørensen, SKT: ks@ohcare.au.dk

  1425888 / i40