Moduler

Moduler på tandplejeruddannelsen

Liste over tandplejeruddannelsens moduler:

Modul 1 Fag, profession og studie
Modul 2 Sundhed og sygdom
Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 4 Sundhedspædagogisk virksomhed
Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed
Modul 6 Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse
Modul 7 Profession og metoder
Modul 8 Relationer og interaktioner
Modul 9 Borgere med særlige behov
Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonement
Modul 11 Profession, kundskabsgrundlag
Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Link til modulbeskrivelserne

Link til studieordning mv