Kandidat ph.d.

Information om kandidat-ph.d.'en

SIDEN ER UNDER OPDATERING (8. februar 2017)

Kontakt din studievejleder for information.

Overvejer du, eller er du i gang med, en kandidat-ph.d., så kan du her læse mere om de rammer, der gælder for færdiggørelsen af kandidatuddannelsen, når du er indskrevet som kandidat-ph.d.-studerende.

Bemærk, at du hurtigst muligt efter, at du er endeligt optaget som kandidat-ph.d.-studerende skal orientere studienævnet for at få ændret i dine tilmeldinger og blive fritaget fra tilmeldingskravet. Læs mere under ”Tilmelding til undervisning på kandidatdelen” herunder.

Opbygning af en kandidat-ph.d.

En kandidat-ph.d. består af to dele: en Del A og en Del B. På Del A får du tildelt 12 måneder til selve ph.d.-studiet, plus den tid du mangler på kandidatuddannelsen. Del A afsluttes med færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, og derefter overgår du til Del B. Planen for din kandidat-ph.d. udarbejdes i samarbejde med ph.d-skolen i en såkaldt Master's Study Plan.

Informationen på denne side omhandler Del A og rammerne for færdiggørelsen af din kandidatuddannelse i den forbindelse. 

I udgangspunktet er du som kandidat-ph.d.-studerende ligestillet med kandidatstuderende i forhold til færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Det betyder, at du følger kandidatuddannelsen på lige vilkår med dine medstuderende, hvad angår rammer og frister, og du skal færdiggøre din kandidatuddannelse sideløbende med dine ph.d.-studier.

Ift. tilmeldingsprincipper og studietid vil du være underlagt andre vilkår, som du kan læse mere om herunder.

Eksempel

Et kandidatforløb på 120 ECTS er normeret til 22 måneder. Dette skyldes, at et kandidatstudie i reglen påbegyndes 1. september og afsluttes 22 måneder senere i juni. Sommermånederne juli og august er derfor ikke er en del af uddannelsen.

Se evt. ”Særligt for medicinstuderende” for mere information om 3-årig kandidat og vinterstart.

Et kandidatstudie påbegyndes 1. september (på Medicin er 1. februar også muligt) og afsluttes 22 måneder senere. I forbindelse med en kandidat-ph.d. (tidligere kaldt en 4+4 ordning) vil den studerende mangle 60 ECTS på kandidaten. Det svarer til 10 måneders kandidatstudier, hvis den studerende indskrives på sin kandidat.ph.d. med start den 1. september. Et kandidat-ph.d. forløb vil i dette tilfælde se således ud:

Del A

Del B

60 ECTS kandidat = 10 måneder
60 ECTS ph.d. = 12 måneder

120 ECTS ph.d. = 24 måneder

I alt = 22 måneder

I alt = 24 måneder

Særligt for medicinstuderende

Kandidatuddannelsen i Medicin er atypisk sammenlignet med de andre kandidatuddannelser, som udbydes på Health, idet uddannelsen er normeret til 6 semestre, og fordi der er mulighed for vinterstart.

For medicinstuderende betyder det: 

  • Starter du kandidat-ph.d.-forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til september, gælder de samme vilkår som nævnt ovenover, dvs. dit sidste år på kandidaten er normeret til 10 måneder (september til juni). 
  • Starter du et landidat-ph.d. forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til februar, er dit sidste år på kandidaten normeret til 11 måneder, dvs. fra februar til december.

Tidsplanen for færdiggørelsen af Del A vil imidlertid altid afhænge af, hvor mange ECTS du mangler på dit kandidatstudie, når kandidat-ph.d.'en påbegyndes. Samtidig har indskrivningstidspunktet, som illustreret ovenfor, en betydning for tidsplanen. Kontakt din studievejleder for ydereligere information.

Tilmelding til undervisning på kandidatdelen

Der kan først ændres i dine tilmeldinger på kandidatuddannelsen, når du er endeligt optaget som kandidat-ph.d.-studerende ved Forskerskolen, dvs. når du har takket ja til et tilbud om optagelse som kandidatstuderende og fremsendt finansieringsplan. Frem til da vil du være bundet af kravet om tilmelding til 30 ECTS per semester.

Hurtigst muligt efter at du er optaget som kandidat-ph.d.-studerende, er det derfor vigtigt, at du søger om fritagelse fra tilmeldingskravet via mit.au.dk. Du skal i den forbindelse vedhæfte:

  • Master's Study Plan
  • Mailbekræftelsen på, at du har takket ja til tilbuddet fra Forskerskolen

Herefter vil dine tilmeldinger blive justeret i overensstemmelse med din Master’s Study Plan, såfremt den kan godkendes. Du vil i den forbindelse modtage en afgørelse med en studieplan. 

Indskrives du til semesterstart (1. september eller 1. februar), følger du de kurser, du er tilmeldt via din Master’s Study plan. 

Indskrives du midt i et semester (efter 1. september eller efter 1. februar), skal du færdiggøre dette og de 30 ECTS, du er tilmeldt på din kandidatuddannelse.

Det skal fremgå tydeligt af din Master's Study Plan, hvilke specifikke kandidatkurser du ønsker at blive tilmeldt og i hvilken periode. Eksempelvis: "Kvantitativ metode, 10 ECTS, F17".

Hvis der er indlagt valgfrie elementer i dit kandidatforløb, skal du dog blot skrive ’Valgfrie elementer’ samt ECTS og ikke navnet på det specifikke kursus, du ønsker at følge. De specifikke kurser tilmelder du dig i forbindelse med undervisningstilmeldingen, eller du søger om forhåndsgodkendelse inden fristen for dette.

Ændringer i dine tilmeldinger

Hvis du ønsker at lave ændringer i dine tilmeldinger på kandidatuddannelsen, og dermed også i din Master’s Study Plan, skal du ansøge dit studienævn herom. Imødekommer studienævnet din ansøgning, skal du herefter huske at orientere Forskerskolen om ændringerne.

Fristerne herfor er 15. september, hvis det vedrører ændringer for det kommende forårssemester, og den 15. marts, hvis det vedrører ændringer for det kommende efterårssemester. De samme frister gælder, hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse.

Hvis ændringerne i dine tilmeldinger/Master’s Study Plan forlænger færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, kræver det et dokumenteret usædvanligt forhold.

Specialet

Er du som kandidat-ph.d.-studerende tilmeldt Specialet (30 ECTS), gælder de samme retningslinjer og frister som for de andre studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen.

Du kan læse mere om fristerne for Specialet på Studieportalen under den kandidatuddannelse, du er indskrevet på.

Kontakt og mere information

Hvis du har spørgsmål, som vedrører rammerne for færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, når du er indskrevet som kandidat-ph.d.-studerende, kan du kontakte Studievejledningen på Health.

Hvis du har brug for mere information vedrørende Ph.d.-delen af kandidat-ph.d.-forløbet, kan du læse mere om kandidat-ph.d.'en her eller kontakte Forskeruddannelsen pr. mail.

Du kan her læse om de retningslinjer, der er gældende for ph.d. delen af dit kandidat-ph.d.-forløb på Forskerskolens hjemmeside (gældende for studerende på Health).