Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Videnskabsstudier Eksamen Førsteårsprøven

Førsteårsprøven

For at du kan forsætte på din uddannelse, skal du bestå førsteårsprøven inden udgangen af første studieår.

Førsteårsprøven udgøres af alle eksamensaktiviteter på uddannelsens første år, hvilket i alt er 60 ECTS.

Førsteårsprøven består af et:

  • deltagelseskrav, som skal opfyldes ved deltagelse den 1. gang, der bliver afholdt eksamen i kurset. Alle studerende bliver automatisk tilmeldt alle prøver på første studieår, og da du ikke kan afmelde det 1. prøveforsøg, resulterer det i et brugt prøveforsøg og dermed en automatisk opfyldelse af deltagelseskravet.
  • beståelseskrav, der skal opfyldes inden udgangen af 1. studieår. Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i august for de kurser, som ligger i 2. semester.

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af 1. studieår, bortfalder din ret til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen er udløbet. Du kan ikke få udsat beståelsesfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen. Du kan læse mere om dispensationer her. Dispensationsansøgningen skal sendes via mit.au.dk.

    Husk altid at tjekke din studieordning for kravene til førsteårsprøven på din uddannelse.

    367492 / i40