Kontakt

Åbningstider og kontakt til Studieservice ST

Studieservice ST er en "one stop shop" for alle henvendelser fra studerende vedrørende undervisning, eksamen, sagsbehandling og meget mere. Du finder Studieservice ST i Vandrehallen på Matematik (lokale 1530-129).

Der er åbent alle hverdage fra kl. 10.00-12.30.

Studieservice holder lukket for personlig henvendelse fra den 11. december til og med den 2. januar. Fra 3. januar vil der i eksamensperioden være åbent mandag, onsdag og fredag i normalt tidsrum. I hele perioden vil der blive besvaret mail studieservice.st@au.dk 

Her kan du få hjælp til spørgsmål, der relaterer sig til studielivet så som:

 • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor-
 • og kandidatkontrakt)
 • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
 • Dispensationer
 • Sagsbehandling
 • Forsinkelser
 • Merit
 • Udenlandsophold (hver onsdag) 
 • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du kan også ringe til Studieservice i åbningstiden på 8715 0707.

  

Relevante e-mailadresser

Studievejledning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende os en email:

Hvis du gerne vil have en snak, er du velkommen til at kontakte enten en af studenterstudievejlederne i åbningstiden, eller tage forbi de fastansattes kontor i Ny Munkegade 120, 1520-121 og 1522-114.

Adresse

 • Studievejlederne sidder på skift i Studieservice (lokale 1530-129), og bookede samtaler foregår i studievejledningens kontor (lokale 1530-131) ved vandrehallen på Institut for Matematiske fag, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C
 • De fastansatte studievejledere finder du i bygning 1520, lokale 121 og bygning 1522, lokale 114

Telefon

Studenterstudievejlederne på Science kan træffes på 8715 2054

Studievejlederne på Ingeniøruddannelserne kan træffes på 4189 3140 eller 4189 3157.

Det er typisk muligt at ringe i hverdagene i tidsrummet fra 9.00-12.30. Du kan se hvem der svarer og hvornår her.

 

OBS: Studievejledningen holder lukket for personlig henvendelse i uge 42, men kan kontaktes via vejledning.st@au.dk

 

 

 

Studienævn og studieledere

De tre studienævn: Studienævnet for Aarhus University School of Science, Studienævnet for molekylær medicin og Studienævnet for Aarhus University School of Engineering behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit, Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:

Aarhus University School of Science

Molekylær medicin

Aarhus University School of Engineering

 

Studieledere:

Tom Vindbæk Madsen er studieleder for flg. fag:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geologi
 • It
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Claus Oxvig er studieleder for flg. fag:

 • Molekylær medicin

Jens Kargaard Madsen er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederne træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.st@au.dk, hvis du ønsker at få en tid.

424055 / i40