Eksamenstil- og afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Hvis du er tilmeldt et fag, er du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget. Det er vigtigt, at du tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Finder du fejl i eksamenstilmeldingerne eller ønsker du at blive tilmeldt yderligere eksamener, skal du sende en mail til eksamensadministratoren for din uddannelse.

Fristerne for tilmelding til de ordinære eksamener er:

·         Vintereksamen: 1. juni 

·         Sommereksamen: 1. december

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.

Tilmelding til reeksamen

Studerende som ønsker at tilmelde sig deres 2. og 3. eksamensforsøg kan finde information om reeksamen og sygeeksamen her 

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne

Afmelding af eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er undervisningstilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Dispensation

En dispensationsansøgning skal stiles til studienævnet og der foretages altid en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. Læs mere om hvordan du søger og de forskellige typer af dispensationer under dispensationer.

1432132 / i40