Du er her: AU  Studerende  SU

SU-kontoret på AU

AKTUELLE MEDDELELSER

Årsfrister
Vi gør opmærksom på, at sidste frist for at søge om SU og SU-lån for 2018 er den 5. december 2018.
Ønsker du udbetaling af SU-lån for 2018 er sidste frist for godkendelse af låneplan den 15. december 2018.
For at få udbetalt SU-lån for januar 2019 til tiden skal låneplanen være godkendt senest den 16. december 2018.
Godkender du låneplanen senere, får du udbetalt lånet senere i januar 2019.

Nyt ansøgningssystem
SU-kontoret har fået nyt ansøgningssystem. De første ansøgningsblanketter er allerede klar. Du kan sende følgende ansøgninger:

 • Fødselsklip/-rater
 • Kilometerpenge
 • Udenlandsk statsborger/equal status
 • Tillæg af klip/slutlånsrater
 • Fravælg forsørgertillæg
 • Fravælg handicaptillæg
 • Dobbeltklip for lønnet praktik
 • Klage
 • Forhøjelse af fribeløb
 • Udlandsstipendium

Find ansøgningsblanketterne i menuen til venstre.

Skriv til SU-kontoret fra din AU-mail
Vær opmærksom på, at du fra 1. august 2018 skal skrive til SU-kontoret fra din AU-mail, som du finder på post.au.dk. SU-kontoret vil besvare alle henvendelser til din AU-mail. Afgørelser vil du fortsat få sendt til din e-boks.

SU til turbokurser på Navitas/Ingeniørhøjskolen 
Er du optaget på et turbokursus på Navitas/Ingeniørhøjskolen, vil udbetalingen af din SU ske cirka 14 dage efter studiestart. Det skyldes, at studiesystemet STADS og SU-systemet desværre ikke kan sammenkøres, og ansøgninger om SU derfor skal behandles manuelt. Vi beklager de gener, som dette kan medføre.

SU-meddelelser på e-Boks
SU-kontoret sender breve med personfølsomme oplysninger til din e-Boks.

SÅDAN SØGER DU OM EKSTRA SU-KLIP

FULDMAGT

Har du brug for at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).

KONTAKTINFORMATION

Bemærk:

Har du spørgsmål til dine personlige SU-forhold, skal du kontakte SU-kontoret på AU:  

Adresse: SU-kontoret
Fredrik Nielsens Vej 5, bygn 1448
8000 Århus C.  

Tlf.:

8715 0730
E-mail: su@au.dk

Kontakt ALTID SU-kontoret fra din AU-studiemail. Du finder mailen på post.au.dk.

SU-kontoret har åbent

 • Mandag 9-12 (personlig henvendelse)
 • Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 (personlig og telefonisk henvendelse)
 • Onsdag lukket

Ved personlig henvendelse kan du træffe en SU-medarbejder i Vejledningscenter AU (se på kort)

Husk fuldt navn og studienr. ved skriftlig henvendelse.

LEGATER

SU-kontoret administrerer en række legater. Hvis ikke andet er anført, skal der ansøges på et almindeligt legatansøgningsskema (PDF).

Følgende legater kan pt. søges:

Aarhus Universitets almene studenterfond

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Erna og Peter Houtveds Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Politimester J.P.N. Colind og hustru Asmine Colinds Mindelegat

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af studerende, der er udgået fra Haderslev Katedralskole.

Ella og Holger Andersens Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af sønderjyske og sydslesvigske studerende, der studerer græsk/latin, teologi, historie eller oldtidskundskab.
Dimittender fra Haderslev Katedralskole vil blive foretrukket.

Frederik og Marie Beyers legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v

Efter en periode uden bevillinger er legatet nu genåbnet for ansøgninger. 
Legatet støtter fortrinsvis ansøgere, der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. 
Der gives især støtte til studerende, som agter at supplere deres uddannelse med et ophold i udlandet. 
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.beyerslegat.dk

Dansk-israelsk studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Fonden har til formål at yde stipendier til danske studerende ved israelske universiteter eller israelske studerende ved danske universiteter.
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.disf.dk.

Ansøgningsfristen er hvert år 31. december.

Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse

Der ydes støtte til meriterende studie-/praktik ophold i udlandet på minimum 3 måneder for bachelorstuderende fra handelshøjskoler.
Der ydes støtte til færdige bachelorer fra handelshøjskoler, der ønsker at tage en hel masteruddannelse i udlandet, samt til personer med en færdig kort- eller mellemlang handelsuddannelse, der ønsker at tage en hel uddannelse i udlandet inden for sprog eller økonomi.
Der ydes ikke støtte til MBA eller LLM eller udlandsophold som en del af en kandidatuddannelse.
Spørgsmål sendes til info@fonde-de.dk

Legatet kan søges i perioden 1. april til 12. maj.
Søges på https://www.danskerhverv.dk/fonde

308190 / i40