Du er her: AU  Studerende  SU Tillæg af klip / Andre særlige forhold

Tillæg af klip / Andre særlige forhold

Hvis du ønsker at søge tillæg af klip på grund af andre særlige forhold, skal følgende fremsendes til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Ansøgning via minSU. Kvitteringsside fremsendes til SU-kontoret sammen med:
  2. Din egen - kortfattede - redegørelse om de forhold, der har forsinket dig i din uddannelse. Endvidere bedes du angive hvilke eksaminer, du er blevet forsinket med, samt angive ECTS-værdien af disse.
  3. Om muligt indsendes også dokumentation for de forhold, der har forsinket dig.

Den vejledende sagsbehandlingstid er pt. 8-10 uger. Der tages forbehold for ændringer af ovenstående og for indhentning af yderligere dokumentation.

Muligheden for at kunne give tillæg af klip på grund af andre særlige forhold eksisterer, så der er mulighed for at give tillæg af klip i sager, hvor det ville være helt urimeligt ikke at give tillæg, fx i forbindelse med pasning af et sygt barn med en længerevarende, alvorlig sygdom eller længerevarende indlæggelse på hospitalet sammen med barnet.

Der kan ikke opstilles faste retningslinjer for, hvad der giver grundlag for tillæg af klip på grund af andre særlige forhold. Generelt gælder det dog, at det er en betingelse for at få tillæg af klip på grund af andre særlige forhold, at der er tale om helt ekstraordinære forhold, forstået på den måde, at der er opstået en situation, der må karakteriseres som særlig.

Ansøgning om tillæg af klip pga. andre særlige forhold

OBS! Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.

308294 / i40