SU

Du er her: AU  Studerende  SU Fravælg forsøgertillæg

Fravælg forsøgertillæg

Vær opmærksom på, at du muligvis kan modtage samboende forsørgertillæg, i længere tid end du tror. 

Eksempel: Din samlever har modtaget sin sidste SU, fødselsklip eller slutlån i januar måned. Du er dermed berettiget til forsørgertillægget til og med juni måned (2. kvartal).

Læs mere her: http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/du-er-forsoerger/forsoerger-sammen-med-su-modtager-eller-person-der-modtager-uddannelseshjaelp/

Her kan du indsende ansøgning om fravalg af forsørgertillæg:

OBS! Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.

 

1444437 / i40