Du er her: AU  Studerende  SU Transport Kilometerpenge

Kilometerpenge

Hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du søge om kilometerpenge.

Bemærk
Folketinget har vedtaget, at der fra 1. juli 2019 kommer nye regler for Ungdomskort og kilometerpenge.

Hvis du ansøger om kilometerpenge skal vi have følgende for at kunne behandle din ansøgning:

Specialeskrivning

Hvis du ansøger om kilometerpenge i forbindelse med specialeskrivning, skal vi 
desuden have en godkendt specialkontrakt (med adresse og periode påført).

Aflevering af førskolebørn

Hvis du skal aflevere og/eller hente et førskolebarn, skal du desuden aflevere dokumentation på adresse 
og åbningstider for institution/ dagplejemor samt fødselsattest eller dåbsattest
.

OBS!
Fra 1. juli 2019 foretager vi en praksisændring, så du ikke længere kan medregne den rejsetid, du bruger, når du skal aflevere egne førskolebørn.

§114 i lov om social service

Hvis du er godkendt til støtte til køb af bil efter §114 i lov om social service (pga. varig nedsat psykisk eller 
fysisk funktionsevne), skal vi blot have en rute over bilkørsel fra krak.dk samt bevillingsbrev.

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.

1445727 / i40