Du er her: AU  Studerende  SU Nye SU-regler

Nye SU-regler

Nye SU-regler fra 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 stopper udbetalingen af din SU, hvis du bliver mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket på din uddannelse. De nye regler gælder for dig, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse fra 1. juli 2016 eller senere. Du er omfattet af reglerne, hvis du eksempelvis: 

  • afslutter din bacheloruddannelse i løbet af sommeren 2016, og efterfølgende starter på en kandidatuddannelse
  • starter på en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse
  • skifter fra en bacheloruddannelse til en anden bacheloruddannelse
  • skifter fra en kandidatuddannelse til en anden kandidatuddannelse
  • skifter fra en kandidatuddannelse til en bacheloruddannelse
  • skifter fra en professionsbacheloruddannelse til en bachelor- eller kandidatuddannelse 

Hvis du er startet på din uddannelse før 1. juli 2016, kan du fortsat være 12 måneder (60 ECTS) forsinket, før din SU stoppes.

FAQ

Hvad er forsinkelse? Hvordan tjekker jeg, om jeg er forsinket?

Forsinkelse udregnes ud fra antallet af ECTS, du har bestået, sammenholdt med antallet af måneders SU, du har modtaget. Hvert semester består du almindeligvis 30 ECTS, og du får 6 måneders SU. Hvis du ikke består 30 ECTS på dit semester, men stadig får 6 måneders SU, bliver du forsinket afhængigt af, hvor mange ECTS, du har bestået på semesteret. Aktivitetsmæssigt svarer 5 ECTS til 1 måneds SU:
 

  • Har du eksempelvis bestået 5 ECTS på dit semester, men har fået 6 måneders SU, så er du 5 måneder forsinket med din uddannelse.
  • Har du bestået 10 ECTS på dit semester, men fået 6 måneders SU, så er du 4 måneder forsinket med din uddannelse osv. 

Du kan se dine forbrugte SU-klip i minSU og dine beståede ECTS i selvbetjeningen.Hvad er studieaktivitet?

Hvis du skal have SU, er det ikke nok, at du deltager i undervisning og forelæsninger. Du skal også hvert semester bestå ECTS. Du regnes som studieaktiv, indtil du er mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket med din uddannelse.

Hvornår stopper min SU?

Udbetalingen af din SU stopper, når du er blevet mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket med din uddannelse. Din studieaktivitet bliver kontrolleret hvert semester i marts og september, og hvis du er mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket, bliver din SU stoppet med virkning fra henholdsvis maj og november. Inden din SU bliver stoppet, får du et brev om det i din e-boks.

Jeg har mistet min SU - hvordan får jeg den tilbage?

Når du bliver erklæret inaktiv og din SU derfor bliver stoppet, vil du modtage et brev, hvor det bliver beskrevet, hvordan du får din SU igen. Du kan genoptage din SU, hvis du består flere ECTS, eller hvis du tildeles tillæg af SU-klip. Husk, at du selv skal søge om at få din SU genoptaget i minSU

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg og derfor forsinket?

Hvis du bliver syg under din uddannelse og ikke kan gå op til en eller flere eksaminer, kan du søge om tillæg af SU-klip. Tildeles du tillæg af SU-klip, får du kompenseret den forsinkelse, du er ramt af på grund af din sygdom.

Læs mere om hvordan du søger tillæg af SU-klip på studerende.au.dk/su/sygdom/.

Hvad sker der, hvis jeg dumper en eksamen og bliver forsinket?

Hvis du dumper en eller flere eksaminer og dermed ikke optjener de normerede 30 ECTS, bliver du forsinket i din uddannelse, hvis du har modtaget SU under hele semesteret. Tager du re-eksamen og består, så du opnår de normerede 30 ECTS, nulstilles din forsinkelse fra den dumpede eksamen. Husk, at du har lov til at blive 6 måneder (30 ECTS) forsinket, før din SU bliver stoppet.

Har praktik/projektorienteret forløb betydning for min SU?

Du skal huske at søge merit for dine optjente ECTS, ellers risikerer du, at din SU bliver stoppet, hvis du bliver mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket med din uddannelse.

Du kan læse mere om de nye SU-regler på www.su.dk.

1430687 / i40