SU

Du er her: AU  Studerende  SU Praktikophold/projektorienterede studieforløb

Praktikophold/projektorienterede studieforløb

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har præciseret, at studerende kan få SU til ulønnede praktikforløb/projektorienterede studieforløb – også selv om praktikstedet dækker visse dokumenterede udgifter til opholdet.
Er praktikken eller det projektorienterede studieforløb lønnet, kan den studerende ikke få SU. Som løn regnes også vederlag, godtgørelse mv., som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet.

Se yderligere på:
www.su.dk/su/om-su-til-videregaaende-uddannelser-universitet-journalist-laerer-mv/praktikophold-og-su/

Hvis man ved siden af sit ulønnede praktikforløb/projektorienterede studieforløb har en lønnet ansættelse samme sted (to separate kontrakter, hvor ansættelsen er uafhængig af praktikforløbet), vil man være berettiget til at modtage SU, forudsat man opfylder de almindelige betingelser for at modtage SU. Disse kan findes på. 
www.su.dk/su/su-betingelser/.

1430690 / i40