SU

Du er her: AU  Studerende  SU Søg SU til din bacheloruddannelse

Sådan søger du SU til din bacheloruddannelse

Ny bachelorstuderende?

Du kan søge stipendier og evt. studielån fra SU (Statens Uddannelsesstøtte), når du er studerende ved Aarhus Universitet. Du skal søge SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager nogen tid at få NemID, så bestil den med det samme, hvis du ikke har én i forvejen. På den måde er du sikker på, at få din SU til tiden. Bemærk, at der gælder særlige regler, hvis du er udenlandsk statsborger. Se vejledningen på www.su.dk.

Ungdomskort

Ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din bopæl og universitetet. Du skal have NemID for at kunne søge om ungdomskort. Læs mere om ungdomskort og hvordan du søger på www.ungdomskort.dk.

Kilometerpenge

Kører du til og fra dit uddannelsessted i bil, kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Læs mere om kilometerpenge.

Vinterstart:

SU udbetales forud. Fra den 1. januar kan du søge om SU for februar, som udbetales sidste bankdag i januar. Sidste frist for at søge om SU for februar er den 28. februar. For at få udbetalt SU-lån skal låneplanen godkendes i minSU.

Sommerstart:

SU udbetales forud. Fra den 1. august kan du søge om SU for september, som udbetales sidste bankdag i august. Sidste frist for at søge om SU for september er den 30. september. For at få udbetalt SU-lån skal låneplanen godkendes i minSU.

Skat

Spørgsmål vedrørende skat skal altid rettes til SKAT (tlf. 72 22 18 18), som elektronisk videregiver skatteoplysninger til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Når du får SU, er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne om bl.a. indtægtsgrænser (fribeløb) og studieaktivitet. Regler, satser, frister og vejledning er nærmere beskrevet på www.su.dk.

374697 / i40