Du er her: AU  Studerende  SU Tillæg af klip / Sygdom

Tillæg af klip / Sygdom

Hvis du ønsker at søge om tillæg af SU-klip på grund af sygdom, skal du sende følgende til SU-kontoret på Aarhus Universitet i en samlet mail:

  1. Du skal udfylde en ansøgning på minSU og vedhæfte kvitteringen på din ansøgning.

  2. Du skal få en lægeerklæring fra en læge eller psykiater, som i en bagudrettet periode oplyser at du har været syg. Lægeerklæringen skal angive, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet være studieaktiv, eller har haft væsentlig nedsat studieaktivitet.
    Se vejledning til, hvad lægeerklæringen skal indeholde.

    NB: En erklæring fra en psykolog ikke er tilstrækkelig dokumentation – en psykologerklæring skal altid suppleres med en lægeerklæring.

  3. Du skal skrive din egen redegørelse om, hvad din sygdom har betydet for din studieaktivitet.

Hvis du bliver forsinket under dit speciale
Bliver du forsinket under specialeskrivningen, skal du foruden ovenstående vedlægge dokumentation for forsinkelsen. Det kan eksempelvis være din specialekontrakt og en ny/revideret specialekontrakt eller anden officiel dokumentation for din forventede afleveringsdato.

Behandlingstid på din ansøgning
Den vejledende sagsbehandlingstid er pt. 8-10 uger, og der tages forbehold for ændringer af ovenstående og for indhentning af yderligere dokumentation.

Modtager du handicaptillæg: 
Det er muligt, efter en konkret vurdering af dine forhold, at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg. For eksempel ved en opblussen eller forværring af din sygdom, som gør at du bliver forsinket i uddannelse. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen at der er tale om en forværring.

Ansøgning om tillæg af klip pga. sygdom

OBS! Du kan ikke benytte Internet Explorer som browser.

308283 / i40