Du er her: AU  Studerende  SU Tillæg af klip / Sygdom

Tillæg af klip / Sygdom

Hvis du ønsker at søge tillæg af klip på grund af sygdom, skal følgende fremsendes til SU-kontoret på Aarhus Universitet:

  1. Ansøgning via minSU. Kvitteringsside (”Tillæg af klip – Kvitteringsside”) fremsendes til SU-kontoret sammen med:
  2. Erklæring/udtalelse fra en læge eller psykiater, som angiver sygdomsperioden så præcist som muligt og angiver, at du på grund af sygdommen ikke har kunnet være studieaktiv eller har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet. Se vejledningen om lægeerklæringens udformning her.
  3. Din egen - kortfattede - redegørelse om sygdommen, der nærmere beskriver, hvordan den har indvirket på din studieaktivitet. Endvidere bedes du angive hvilke eksaminer, du er blevet forsinket med, samt angive ECTS-værdien af disse (såfremt du bliver forsinket under specialeskrivningen, skal du endvidere vedlægge dokumentation for forsinkelsen, f.eks. i form af specialekontrakt og ny/revideret specialekontrakt eller anden officiel dokumentation for forventet afleveringsdato). 

Det skal bemærkes, at en erklæring fra en psykolog ikke er tilstrækkelig dokumentation men altid skal suppleres med en lægeerklæring, se ovenfor punkt 2.

Den vejledende sagsbehandlingstid er pt. 8-10 uger.

Der tages forbehold for ændringer af ovenstående og for indhentning af yderligere dokumentation.

308283 / i40