SU

Du er her: AU  Studerende  SU Tillæg af klip / Sygdom Vejledning om lægeerklæringens udformning

Vejledning om lægeerklæringens udformning

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du er berettiget til ekstra klip, og SU-kontoret vil derfor opfordre dig til at være opmærksom på følgende:

  • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, at du har været syg

Det er normalt ikke tilstrækkeligt at benytte benævnelser som eksempelvis: ”stress”, ”helbredsproblemer”, ”psykiske problemer” eller lignende.

Det bør derfor fremgå, at der er tale om, at du har været ”syg”, har/har haft en ”sygdom” eller har været ”sygemeldt”.

  • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg

Det gøres ved at oplyse fra hvilken måned / år og til hvilken måned / år, du har været syg.

  • Det bør så vidt muligt fremgå, at du på grund af sygdom har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet i en nærmere angiven periode
  • En lægeerklæring skal være underskrevet af lægen og forsynet med hans/hendes stempel

For at der ikke kan være tvivl om lægeerklæringens gyldighed er det meget vigtigt, at lægeerklæringer altid underskrives og stemples af lægen.

Hvordan kan en tilstrækkelig lægeerklæring så se ud ?

En lægeerklæring behøver ikke at være lang for at være tilstrækkelig, når blot den er præcis. Nedenfor er et eksempel – og alene et eksempel – på en tilstrækkelig lægeerklæring:

”Det kan bekræftes, at NN med cpr.nr.: xxxxxx-xxxx i hele perioden fra september 2005 til og med januar 2006 har været syg.

Det kan endvidere bekræftes, at NN i hele perioden har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet på grund af sygdom.”

Har du yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål om lægeerklæringers udformning, er du velkommen til at kontakte SU-kontoret. Se kontaktoplysninger i højre hjørne.

308285 / i40