SU

Du er her: AU  Studerende  SU Transport

Transport

Ungdomskort praktik eller undervisning et andet sted

Hvis du i forbindelse med din uddannelse skal i praktik eller har et andet undervisningssted, skal du først søge om et primær ungdomskort, der går fra din adresse til dit uddannelsessted i trin 1 på ungdomskort.dk. Dette kort skal du bestille og betale for i trin 2 på ungdomskort.dk.

Når du har trykket ”Godkend” i din ansøgning om det primære kort i trin 1 på ungdomskort.dk, kan du straks efter søge om ungdomskort til din sekundære adresse (til praktikstedet eller dit andet undervisningssted) ved at trykke på knappen ”Praktik”. Her skal du indtaste adressen for dit praktiksted eller dit andet undervisningssted.

For at SU-kontoret kan godkende din sekundære adresse, skal du indsende dokumentation for, at det du skal på din sekundære adresse, er en del af din uddannelse samt dokumentation for perioden og adressen, som det drejer sig om. Dokumentation kan fx være optagelsesbrevet/praktikkontrakt og forhåndsgodkendelse (bemærk at praktikkontrakten kan indeholde en forhåndsgodkendelse, hvis antal af ECTS fremstår, og den er underskrevet af studiet, praktiksted og dig selv). Du er velkommen til at sende dokumentation pr. mail. til su@au.dk. Husk at oplyse dit studienummer i mailen.

Hvis du læser medicin og skal bruge et sekundær kort til klinikophold, er det ikke nødvendigt at indsende dokumentation for den sekundære adresse. Den information har vi allerede.

Når SU-kontoret har godkendt din sekundære adresse, kan du bestille kortet i trin 2 på ungdomskort.dk. Det sekundære kort er gratis.

Du kan læse mere om ovenstående på http://ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/

Kilometerpenge

Du kan læse om betingelserne for at modtage kilometerpenge på http://ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/ungdomskort-til-videregaaende-uddannelser/kilometerpenge/ Her kan du også finde ansøgningsskemaet.

Når du indsender ansøgningsskemaet til os, skal du også indsende dokumentation.

Hvis du søger på grund af den samlede ventetid med offentlig transport er på 2 timer eller mere pr. undervisningsdag, skal du indsende din undervisningsplan, rutevejledning mellem din adresse og uddannelsesstedet fra krak.dk samt udskrift fra rejseplanen.dk vedr. din ud- og hjemrejse mellem din adresse og uddannelsesstedet med offentlig transport. Når du søger din udrejse, skal du bruge dit mødetidspunkt som ankomsttidspunkt. Når du søger din hjemrejse, skal du bruge dit afslutningstidspunkt som afgangstidspunkt.

Hvis du søger på grund af brug af offentlig transport forlænger din samlede rejsetid pr. undervisningsdag med 2 timer eller mere i forhold til bilkørsel, skal du indsende rutevejledning mellem din adresse og uddannelsesstedet fra krak.dk samt udskrift fra rejseplanen.dk vedr. din ud- og hjemrejse mellem din adresse og uddannelsesstedet med offentlig transport. Når du søger din udrejse, skal du bruge dit mødetidspunkt som ankomsttidspunkt. Når du søger din hjemrejse, skal du bruge dit afslutningstidspunkt som afgangstidspunkt.

Du er velkommen til at sende ansøgningsskemaet samt dokumentation pr. mail til su@au.dk. Husk at oplyse dit studienummer i mailen.

Du har ikke et dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer og NemID, før du kan søge ungdomskort. Læs mere på http://ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/ungdomskort-til-videregaaende-uddannelser/du-har-ikke-et-dansk-cpr-nummer/

1431925 / i40