Du er her: AU  Studerende  SU Transport

Transport

Ungdomskort praktik eller undervisning et andet sted

Hvis du i forbindelse med din uddannelse skal i praktik eller har et andet undervisningssted, skal du først søge om et primær ungdomskort, der går fra din adresse til dit uddannelsessted i trin 1 på ungdomskort.dk. Dette kort skal du bestille og betale for i trin 2 på ungdomskort.dk.

Når du har trykket ”Godkend” i din ansøgning om det primære kort i trin 1 på ungdomskort.dk, kan du straks efter søge om ungdomskort til din sekundære adresse (til praktikstedet eller dit andet undervisningssted) ved at trykke på knappen ”Praktik”. Her skal du indtaste adressen for dit praktiksted eller dit andet undervisningssted.

For at SU-kontoret kan godkende din sekundære adresse, skal du indsende dokumentation i form af

  • Optagelsesbrevet/praktikkontrakten
  • Forhåndsgodkendelse (bemærk at praktikkontrakten kan indeholde en forhåndsgodkendelse, hvis antal af ECTS fremgår, og at den er underskrevet af studiet, praktiksted og dig selv)

Du er velkommen til at sende dokumentation pr. mail. til su@au.dk. Husk at oplyse dit studienummer i mailen.

Hvis du læser medicin og skal bruge et sekundær kort til klinikophold, er det ikke nødvendigt at indsende dokumentation for den sekundære adresse. Den information har vi allerede.

Når SU-kontoret har godkendt din sekundære adresse, kan du bestille kortet i trin 2 på ungdomskort.dk. Det sekundære kort er gratis.

Du kan læse mere om ovenstående på http://ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/

Kilometerpenge

OBS! Der er nye retningslinjer per 11. januar 2018 omkring dokumentation.

Du kan finde betingelserne for at kunne søge kilometerpenge her:

http://www.ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/ungdomskort-til-videregaaende-uddannelser/kilometerpenge/

Hvis du ansøger om kilometerpenge skal vi have følgende for at kunne behandle din ansøgning.

  • Et underskrevet ansøgningsskema (http://www.ungdomskort.dk/media/1349/kilometerpenge.pdf )
  • En udrejse med offentlig transport fra rejseplanen.dk
  • En hjemrejse med offentlig transport fra rejseplanen.dk
  • En rute over bilkørsel fra krak.dk
  • Derudover skal du vedlægge dit skema, hvor det fremgår, hvornår du skal møde og hvornår du får fri.

Specialeskrivning

Hvis du ansøger om kilometerpenge i forbindelse med specialeskrivning, skal vi
desuden have en godkendt specialkontrakt (med adresse og periode påført).

Aflevering af førskolebørn

Hvis du skal aflevere og/eller hente et førskolebarn skal du desuden aflevere dokumentation på adresse
og åbningstider for institution/ dagplejemor samt fødselsattest eller dåbsattest
.

§114 i lov om social service

Hvis du er godkendt til støtte til køb af bil efter §114 i lov om social service (pga. varig nedsat psykisk eller
fysisk funktionsevne), skal vi blot have en rute over bilkørsel fra krak.dk samt bevillingsbrev.    

Du har ikke et dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer og NemID, før du kan søge ungdomskort. Læs mere på http://ungdomskort.dk/hvem-kan-soege/ungdomskort-til-videregaaende-uddannelser/du-har-ikke-et-dansk-cpr-nummer/

1431925 / i40