Du er her: AU  Studerende  SU Studieophold og udlandsstipendium

Studieophold og udlandsstipendium

Hvis du er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har du mulighed for at tage din SU med til udlandet. Hvis du flytter din adresse til udlandet, eller hvis du er hjemmeboende forud for dit studieophold, skal du melde særlig bopælsstatus på minSU -> Ret din SU -> Oplys særlig bopælsforhold. Kontakt altid Folkeregsiteret for at høre, hvad du skal gøre med din adresse, mens du er på studieophold i udlandet.

 

HUSK at aflevere en kopi af din forhåndsgodkendelse og optagelsesbrev/praktikaftale til SU-kontoret. Læs mere på http://www.su.dk/udland/.

Udlandsstipendium

Skal du læse i udlandet, kan du ud over din SU søge om at få udlandsstipendium i op til to år. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på nogle udenlandske uddannelser. Du kan søge udlandsstipendiet til studieophold eller hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet. Til studieophold søger du ved AUs SU-kontor på udlandsstipendium@au.dk. Til hel uddannelse i udlandet søger du hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via minSU - FastTrack.

Hvad gives udlandsstipendiet til?

Du kan få udlandsstipendium til udenlandske videregående uddannelser, hvor du skal betale en studieafgift.

Du kan søge til:

Meritgivende studieophold i udlandet, der indgår i din uddannelse på et dansk uddannelsessted. Du kan kun få udlandsstipendium til studieophold, hvis dit danske uddannelsessted vil give dig fuld merit for opholdet. Dette skal du have forhåndsgodkendt, inden du starter på opholdet. Når du søger, skal det ske via dette skema (vær opmærksom på, at skemaet kan udfyldes online i Internet Explorer og Google Chrome, men ikke i Firefox. Hvis du bruger sidstnævnte browser, bør du udfylde skemaet i hånden). Du skal vedlægge en forhåndsgodkendelse af de fag, du vil læse i udlandet samt fagbeskrivelser og en faktura fra dit værtsuniversitet, hvoraf det fremgår, hvor meget du skal betale i studieafgift. Du kan også vedlægge en kvittering, hvis du allerede har betalt. Du kan ikke bruge udlandsstipendiet til at dække andre udgifter end studieafgiften (tuition).

Hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, der varer op til to år. For at få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau, skal uddannelsen kunne godkendes som SU-berettigende. Uddannelsen skal være normeret til mellem 60 og 120 ECTS-point. Der opnås ikke en kandidatgrad fra Aarhus Universitet.

For at kunne få udlandsstipendium, skal du være optaget på en udenlandsk uddannelse. Dette skal du selv søge om, da din optagelse er uafhængig af din ansøgning om udlandsstipendiet. Derudover skal du betale en studieafgift for at kunne få udlandsstipendium.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for henholdsvis studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau.

Vær ligeledes OBS på, at fristen for ansøgning om udlandsstipendium er den sidste dag i den periode, du søger udlandsstipendium til.

Den vejledende sagsbehandlingstid er pt. 6-8 uger.

For yderligere information om udlandsstipendium, se siderne på su.dk.

308282 / i40