Du er her: AU  Studerende  tutorst Tutorbestyrelser

Tutorbestyrelser

Science og civil

Tutorforeningen for Agrobiologi

Arrangerer studiestart for Agrobiologi

Formand: Lise V. K. Andreassen

Kasserer: Mads R. P. Sørensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Diana Brogaard, Kresten Johansen og Sofus N. Laulund 

Mail: 201605514@post.au.dk (midlertidig)

CIVILT

Arrangerer studiestart for Bioteknologi (civilingeniør) og Kemiteknologi (civilingeniør)

Formand: Amalie Kirstine Hessellund Nielsen

Næstformand: Marie Selch Tvilum

Kasserer: Stine Katrine Rye Østergaard

Sponsoransvarlig: Morten Frederiksen

Assisterende kasserer: Jeppe Torp Pedersen

Praktisk ansvarlig: Jonathan Holst Viskum Madsen

IT-ansvarlig: Frederik Kirkelund Bentsen


Mail201707020@post.au.dk (midlertidig) 

IT-Tutor

Arrangerer studiestart for IT Produktudvikling

Formand:  Asger Roed-Åstrøm

Kasserer:  Mathias Mundt Kofod

Næstformand: Freja Sneibjerg Ebsen

Mail: 201509528@post.au.dk (midlertidig)

Tutorforeningen for Kemi og Molekylærbiologi (TKM)

Arrangerer studiestart for Kemi, Medicinalkemi, Molekylærbiologi og Molekylær medicin

Formand: Tobias Wang Bjerg

Næstformand: Marie Baden Bertelsen

Kasserer: Christoffer Trier Månsson

Webadministrator: Signe Iris Bak

Sidekick Kasserer: Rasmus S. Christensen

Sekretær: Kira Maria Jennet

Key Manager: Xenia Hassing-Hansen

Kreativ Koordinator:  Helene Lassen

Mail201508155@post.au.dk (midlertidig)

Tutorforeningen for Biologi

Arrangerer studiestart for Biologi

Korrdineringsgruppe:

Hanna Maria Handberg Ravn

Johannes Nybro Udsen

Katrine Dalby Nielsen

Niels Christian Andersen

Nina Misaghian Andersen

Rebecca Mortensen

Mail: 201406256@post.au.dk (midlertidig)

Tutorforeningen for Geoscience

Arrangerer studiestart for Geoscience

Formand: Marie Kristine Steen

Intern formand: Thor Bjerg Petersen

Ekstern formand: : Henriette Højmark Hansen

Kasserer: Kamilla Holmegaard Amby Hvidbjerg

Mail: 201408413@post.au.dk (midlertidig)

Mat/Fys-Tutorgruppen

Arrangerer studiestart for Fysik, Nanoscience, Matematik, Matematik-økonomi og Datalogi

Formand: Morten Stockmarr Liljegren 

Økonomiansvarlig: Maija Bindzus

Koordineringsgruppen: Sofie Filskov Hermansen og Josephine Kryschanoffsky Madsen

Praktisk gris - ansvarlig: Christian Engelbrecht Larsen

Buransvarlig: Marie Louisa Tølbøll Berthelsen

Webansvarlig: Alexandra Aldershaab Hou Olsen

Menige medlemmer: Helene Hauschultz og Nikolaj Voetmann Bruun

Mail: 201505381@post.au.dk (midlertidig)


Diplomingeniør

Rus A

Arrangerer studiestart for Adgangskursus

Formand: Martin Bøstrup Jensen 

Kasserer: Simon Bay

Mail: 201601452@post.au.dk (midlertidig) 

Rus 1 Navitas

Arrangerer studiestart for Maskinteknik, Bygning og Bygningsdesign 

Formand og kontaktperson for RUS1 Navitas: Tobias Karlsmose Svarer (201509344@post.au.dk)

Næstformand: Rasmus Schlünzen

Kasserer: Søren Jedzini Ogstrup

Første studiedagsansvarlig: Anders Lambæk Knudsen

Mail: 201509344@post.au.dk (midlertidig)

Rus 1 Katrinebjerg

Arrangerer studiestart for Bioteknologi, Informations- kommunikationsteknologi, Kemi, Kemi og fødevareteknologi, Elektronik, Elektrisk energiteknologi og Sundhedsteknologi

Formand: Mads Jørgensen

Næstformand: Maja Louise Sitanala Andersen

Kasserer: Anne Vetter Poulsen

Dagskoordinator for 1. studiedag: Bodil Crone Rasmussen

Mail201509805@post.au.dk (midlertidig)

1421160 / i40