Du er her: AU  Studerende  Universitetsvalg 21.-24. november 2016

Universitetsvalg 21.-24. november 2016

Valgresultat

Til universitetsvalget i år var der 7 kampvalg - dvs. valg, hvor der kan stemmes på forskellige kandidater. Der var 61 fredsvalg og 18 bortfaldne valg

Se, hvem der blev valgt ind i bestyrelsen og i de andre råd, nævn og udvalg.

Stemmeprocent

18,87% har stemt.

Tak for din deltagelse i dette års valg!

Studentermedlemmer af bestyrelsen er fundet

De to studentermandater til bestyrelsen går til Sune Koch Rønnow og Lieve Vermeulen.

Ved universitetsvalget 2016 gik det første studentermandat til bestyrelsen til Sune Koch Rønnow fra Studenterrådets Spidskandidater og det andet mandat til Line Dam Westengaard fra Artsrådet.

Efterfølgende har alle 5 kandidater på listen Artsrådet skriftligt oplyst Valgsekretariatet, at de ikke ønsker at modtage valg. De har indgået listeforbund med listerne Studenterrådets Spidskandidater og MFSR (Matematisk-Fysisk Studenterråd).

Det betyder, at det andet mandat ikke går til Line Dam Westengaard fra Artsrådet, men i stedet til Lieve Vermeulen fra Studenterrådets Spidskandidater.

Tidsplan for valg

 

 

Fredag 19. august 2016

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 22. august – mandag 12. september 2016

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 20. september 2016

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 21. - fredag 23. september 2016

Valgcirkulæret offentliggøres.

Lørdag 1. oktober 2016

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 7 - mandag 10. oktober 2016

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Torsdag 20. - fredag 21. oktober 2016

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 24. oktober 2016 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 4. november 2016 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 7. - onsdag 9. november 2016

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag 10. november 2016 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 11. – mandag 14. november 2016

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Lørdag 12. november 2016

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 16. november 2016 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 17. - fredag 18. november 2016

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 17. - fredag 18. november 2016

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 21. november kl. 9.00 – torsdag 24. november 2016 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 25. november 2016

Optælling af valg.

Mandag 28. november – onsdag 30. november 2016

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Fredag 9. december 2016 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Onsdag den 1. februar 2017

Nyvalgte tiltræder.

1431631 / i40