Studievejledning

Generel studie- og trivselsvejledning diplomingeniør

Du er altid velkommen til en personlig samtale med en studie- og trivselsvejleder, når der opstår behov for det. Du kan f.eks. få hjælp, hvis du har brug for at søge dispensation, orlov eller har særlige støttebehov. Hvis du er kommet i tvivl om dit studievalg, kan det også være en rigtig god ide at kigge forbi studievejledningen og få en afklarende samtale. Du kan også få hjælp, hvis du har personlige problemer, som du har brug for at snakke om.

Studie- og trivselsvejledning på Navitas

Bygningsteknik og Bygningsdesign

Studie- og trivselsvejledning på Navitas og Paludan-Müllersvej

Maskinteknik, Adgangskursus og supplering

Studie- og trivselsvejledning i Herning

Adgangskursus, Elektronik, Elektrisk energiteknologi og Maskinteknik

NB: Camille træffes i Herning på mandage og tirsdage. Vejledningssamtaler finder sted i bygning 8001, lokale 1005.    

Studie- og trivselsvejledning på Finlandsgade

Elektronik, Elektrisk energiteknologi, Softwareteknologi og Sundhedsteknologi

Studie- og trivselsvejledning på Hangøvej

Bioteknologi, Kemi, Kemi og fødevareteknologi

Faglig vejledning diplomingeniør

Hvis du har brug for faglig vejledning specifikt rettet mod din egen uddannelse(f.eks. om studiets opbygning, hvilke kurser du skal følge, merit el lign.), kan du kontakte din faglige vejleder på studiet. Alle træffes på telefon, mail eller efter aftale. Alle vejledere har naturligvis tavshedspligt!

Find din faglige vejleder i Aarhus:

Find din faglige vejleder i Herning: