Studiestart - HA(JUR.) & CAND.MERC.(JUR.)

Studiestart 2020

  • Velkommen til din nye uddannelse
    på Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Covid-19

Hold dig løbende opdateret på de gældende coronarelaterede retningslinjer og forholdsregler på Aarhus BSS på FAQ’en for Aarhus BSS-studerende!

Bachelor studiestart

Din studiestart begynder i rusugen, som er fra mandag d. 24. august til med onsdag den 26. august 2020.

Kandidat studiestart

Din studiestart begynder med kandidatintroen, som starter enten  d. 26. august eller d. 27. august.

Kontakt

Har du spørgsmål om rusugen eller kandidatintroen, kan du kontakte russekretærerne ved at skrive til mailadressen:

Har du spørgsmål om dit studium, kan du kontakte studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

 


    Studiestartsfilm

    Her kan du se tyve små film, som handler om alt fra læsegrupper, AU tips, feltture, overspring, studiejob til hard work. Alle filmene er lavet af vores egne studerende her på Aarhus Universitet.

    Dekanen byder velkommen