Sådan arbejder AU med bæredygtighed

Aarhus Universitet har iværksat mange tiltag for at reducere forbruget af el, vand og varme. Resultatet er, at energiforbruget per årsværk er reduceret med 20% siden 2006. Dette er sket på trods af, at universitet har udviklet sig i retning af at have mere energitunge forskningsområder. Selvom vi er nået langt, skal der fortsat gøres en indsats. Det skal dels ske gennem anvendelsen af smarte teknologier samt ved at universitetet understøtter en bæredygtig adfærd hos brugerne af universitetets bygninger.


Kender du til eksisterende bæredygtige løsninger?

Har du eksempler på bæredygtige løsninger fra din hverdag på AU, så send en mail til sustainability@au.dk.

Nedenfor kan du læse om nogle af de bæredygtige løsninger, som eksisterer i AU's drift samt finde eksempler på forskningsprojekter om miljømæssig bæredygtighed. Derudover kan du læse mere om, hvordan bæredygtighed er integreret i AU's kurser samt finde en oversigt over institutter, centre, netværk mv., der beskæftiger sig med miljømæssig bæredygtighed.