Ansøg om 30.000 kroner til dit speciale

Studieinformation

30.03.2007

Hvert år udbyder ASB i samarbejde med en række virksomheder scholarships til studerende, som skal eller er i gang med kandidatafhandlingsprojekter. Ansøgningsfristen er den 20. april.

Igen i år giver ASB i samarbejde med en række danske virksomheder, nuværende og kommende afhandlingsskrivere mulighed for at søge scholarships på 30.000 kroner. Legaterne tildeles særligt kvalificerede studerende og kan søges både individuelt eller som projektgruppe.

Når et scholarship er tildelt, modtager den studerende 20.000 kroner umiddelbart efter tildeling og yderligere 10.000 kroner efter afrapportering til sponsor. Scholarship-modtagere forventes senest en måned efter tildelingen at tage kontakt til deres respektive virksomhedssponsorer.

Den gode legatansøgning
Ansøgning om et af skolens scholarships bør indeholde en projektbeskrivelse og en angivelse af det søgte scholarship og dets potentielle anvendelse. Samtidig skal CV, oversigt over hidtidigt studieforløb, karakterudskrifter og planer for stipendieperioden vedlægges.

Den samlede ansøgning skal være hos ASB Karrierecenter, Jette Hammer på jeha@asb.dk senest fredag d. 20. april 2007.

Læs mere om scholarships