| English

En erhvervsrettet fremtid

16.02.2005

På Institut for Sprog og Erhvervskommunikation sætter man nu fokus på at formalisere og øge kontakten mellem studerende, undervisere og erhvervsliv og dermed styrke kvaliteten af uddannelserne

- Udvalget er en væsentlig del af fakultetets - og nu instituttets - kontinuerlige arbejde med at professionalisere vores uddannelser, siger professor Wolfgang Koch om Erhvervskontaktudvalget, som han som dekan for Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation var med til at etablere.

Del af instituttets strategi

Og netop kontinuitet er karakteriserende for udvalget, der har til formål at skabe og styrke kontakten og dialogen omkring sprog og kommunikation mellem henholdsvis studerende og undervisere og erhvervslivet.

Halfdan Eika og Anne Lise Laursen- Erhvervskontaktudvalget er ikke et tidsbegrænset projekt, men en vigtig del af instituttets fremtidige strategi. Initiativet spiller en vigtig rolle både i forhold til at styrke vores uddannelser og i forhold til at hjælpe vores studerende med at få job, når de er færdige, siger formanden for udvalget Anne Lise Laursen, der sammen med projektleder Halfdan Eika står for ledelse og koordinering af aktiviteterne i udvalget.

Stor interesse fra erhvervslivets side

Som optakt til etableringen af udvalget har man kontaktet og været på besøg hos en lang række virksomheder og institutioner, og interessen for et øget samarbejde med Handelshøjskolen har vist sig at være stor.

- Vi har besøgt forskellige potentielle samarbejdspartnere, f.eks. Dansk Eksportforening, FKI Logistex, Grundfos og Århus Amt, for at afdække interessen for et samarbejde og for helt konkret at lokalisere potentielle samarbejdsområder. Dette indledende feltarbejde viste, at der er mange og velegnede opgaver, som vores studerende på både bachelor- og kandidatniveau kan varetage, og interessen er stor hos virksomhederne, fortæller Anne Lise Laursen.

- For mange virksomheder handler samarbejdet ikke kun om at få løst nogle opgaver, men også om at etablere og fastholde en kontakt til det faglige miljø på Handelshøjskolen, tilføjer Halfdan Eika.

Styrker den faglige identitet og giver indsigt i erhvervslivets krav

Den mest kendte samarbejdsflade med erhvervslivet er praktik, som mange kandidatstuderende benytter sig af, og som Erhvervskontaktudvalget også har prøvekørt på bachelorniveau. Derudover vil udvalget fokusere på løbende at inddrage erhvervslivet i undervisningen.

- Der findes mange gode muligheder for, hvordan vi kan få erhvervslivet mere ind i undervisningen, og vi er af den overbevisning at konkrete og autentiske opgaver i dialog med erhvervslivet kan højne kvaliteten af undervisningen og styrke de studerendes faglige identitet og ståsted. De studerende finder ud af, at der er brug for deres kompetencer og bliver samtidig opmærksomme på, hvilke krav, der stilles til dem i erhvervslivet, forklarer Halfdan Eika.

Forbedrer mulighederne for job

Det er også Erhvervsudvalgets ambition at skabe et generelt kendskab til uddannelserne inden for sprog og kommunikation og på den måde styrke de studerendes chancer for at få arbejde efter studierne.

- De fleste virksomheder ved, hvad man kan, hvis man har en cand.merc. i f.eks. finansiering, men få virksomheder ved egentlig, hvad man kan med en uddannelse i sprog og kommunikation. Mange forbinder stadig kun cand.ling.merc. med oversættelse, og det stereotype billede skal vi have ændret, understreger Anne Lise Laursen.

Erhvervskontaktudvalget arbejder tæt sammen med konsulenterne på Projektzone.dk, der arbejder for det samme formål på hele Handelshøjskolens og Aarhus Universitets vegne.

Læs mere om detaljerne i Erhvervskontaktudvalgets arbejde

MGE