Flere valgmuligheder og større faglighed

Studieinformation

16.02.2005

Fra september 2005 implementeres nye studieordninger for de erhvervsøkonomiske bachelorstudier

De erhvervsøkonomiske bachelorstudier har været under revision og vil fra studiestart 2005 møde de studerende i nye og forbedrede udgaver. Formålet med de nye studieordninger er først og fremmest at imødekomme den nye fælles bekendtgørelse for bachelorstudierne, der kræver en genindførsel af videnskabsteori, en nedskrivning af vægtningen af bachelorafhandlingen og mulighed for at tage flere valgfag. Derudover er det et formål med de nye strukturer at skærpe det erhvervsøkonomiske aspekt i uddannelserne.

Det erhvervsøkonomiske fokus er skærpet

Studieleder på HA Erik Kloppenborg Madsen- Vi har indført et minimumskrav for optagelse på cand.merc. og cand.merc. aud., som betyder, at de studerende nu skal have minimum 75 ects-points fra erhvervsøkonomiske fag for at blive optaget på disse overbygninger. Studienævnet har valgt denne ændring for at give de studerende det bedst mulige fundament til overbygningerne og for at styrke kvaliteten i uddannelsen både på bachelor og kandidatniveau, oplyser studieleder Erik Kloppenborg Madsen.

Flere valgfag giver mere fleksibilitet

Valgfagene skal nu vægte minimum 20 ects-point i stedet for de tidligere 12 points, og dette giver de studerende bedre mulighed for selv at skræddersy deres uddannelsesforløb. I forhold til kombinationsuddannelserne (f.eks. HA.jur og HA.dat.), der ikke automatisk giver 75 erhvervsøkonomiske points, giver den nye vægtning af valgfag mulighed for at ændre kurs i løbet af bacheloren mod en anden overbygning.

- Hvis man i løbet af sin HA.jur. finder ud af, at man hellere vil læse en almindelig cand.merc., kan man ændre kurs ved at vælge sine valgfag på den erhvervsøkonomiske hylde og dermed leve op til optagelseskravene på disse uddannelser, forklarer Erik Kloppenborg Madsen og tilføjer, at den øgede vægtning af valgfag desuden forbedrer de studerendes muligheder for at komme på udveksling.

Forenkling og rationalisering

Arbejdet med de nye strukturer har også medført en forenkling og en rationalisering af bachelorstudierne.

- Vi har generelt strammet op på uddannelserne og deres sammensætning. Vi har justeret fordelingen af ects-points, så systemet er blevet mere gennemskueligt, og fagene er blevet nemmere at kombinere. Derudover har vi indført et nyt fagudbudsprincip, der betyder, at hvert institut nu kun udbyder ét stort fag i stedet for flere forskellige små fag. Hvor man før udbød flere fag i f.eks. marketing med kun små forskelle, udbydes der nu kun ét marketingfag, der tages af studerende fra flere uddannelsesretninger. Denne mulighed for samlæsning på tværs af uddannelserne giver således besparelser på de enkelte institutter, siger Erik Kloppenborg Madsen og tilføjer, at han er overbevidst om, at man med denne nye struktur har skabt nogle rammer, der på én gang er både fleksible og robuste, og som vil være kompatible med eventuelle fremtidige ændringer.

MGE