| English

Guide om overgangen fra statsautoriseret til uddannet translatør

Forbundet Kommunikation og Sprog har lavet en guide til overgangen fra statsautoriseret til uddannet translatør.

15.01.2016 | Nikoline Christensen

Den 1. januar 2016 ophørte translatørernes beskikkelsesordning, og  betegnelsen "statsautoriseret translatør" er nu erstattet af "uddannet translatør". For at afklare nogle af de spørgsmål, som er opstået i denne forbindelse, har forbundet Kommunikation og Sprog samlet de seneste informationer i en lille guide "Fra statsautoriseret til uddannet translatør", som findes på forbundets hjemmeside:  https://kommunikationogsprog.dk/uddannettranslatoer

Med venlig hilsen

Kirsten Wølch Rasmussen, studieleder

kwr@bcom.au.dk

 

 

 

 

Studerende