Handelshøjskolens nye ledelse på plads

Studieinformation

28.01.2005

To nye dekaner får ansvar for udvikling af forskning og uddannelser

Handelshøjskolen i Århus fortsætter sin dynamiske udvikling.  Bestyrelse med eksternt flertal, international anerkendelse via en EQUIS-akkreditering, sammenlægning af institutter, ny rektor, nedlæggelse af institutionens to fakulteter og nu ansættelse af to dekaner med ansvar for henholdsvis forskning og uddannelse.

Dekanerne, der tiltræder allerede på tirsdag den 1. februar, er kendte ansigter på Handelshøjskolen.

Forskningsdekan med strategisk indsigt

Lektor, ph.d. Hanne Harmsen, 41, fra Institut for Marketing, Informatik og Statistik tiltræder som dekan med ansvar for forskningen. Siden 2001 har hun fungeret som prodekan for strategisk udvikling på Det Erhvervsøkonomiske Fakultet. Her har hun haft ansvar for fakultetets strategiproces, ligesom hun har været ansvarlig for gennemførelse af den internationale akkreditering - EQUIS - som fakultetet fik tildelt i maj 2004. Hanne Harmsen har fungeret som studieleder for den MBA i Forandringsledelse, som Handelshøjskolen kører i samarbejde med SDU. Sideløbende har hun forsket i innovationsledelse i regi af Handelshøjskolens kendte forskningscenter, MAPP.
Hanne Harmsen får ansvar for udvikling af Handelshøjskolens forskning, ligesom hun får det daglige ledelsesansvar for institutlederne.

- Forskning er hele fundamentet for alt det, vi laver her på Handelshøjskolen, udtaler Hanne Harmsen.

- Som det internationale EQUIS-panel fastslog, så står Handelshøjskolens forskning meget godt sammenlignet med gode, europæiske business schools. Jeg ser frem til at styrke og udvikle den position og lægger vægt på, at der er stærk sammenhæng mellem vores forskning, uddannelserne og kontakten til erhvervslivet,  fortsætter Hanne Harmsen, der glæder sig til at indgå i en direktion, der kan arbejde som et samlet team.

Uddannelsesdekan med fokus på fremtidens kompetencer

Peder Østergaard, 50, er også lektor, ph.d. fra Institut for Marketing, Informatik og Statistik og får som primær opgave at videreudvikle Handelshøjskolens uddannelser – et område, som Peder Østergaard har været meget engageret i både på Handelshøjskolen, hvor han tidligere har fungeret som studieleder for HA, i udviklingsprojekter omkring gymnasiale uddannelser og på det internationale område, hvor han har arbejdet med fremtidens kompetencekrav.

- Det er vigtigt for os at have tæt føling med hele uddannelsesmarkedet. Vi skal vide, hvilke forventninger og kompetencer, som de studerende kommer til Handelshøjskolen med fra gymnasierne. Og vi skal vide, hvilke kompetencer det omkringliggende samfund har brug for. På den måde kan vi designe uddannelser, der passer til fremtidens krav, fortæller Peder Østergaard.

- Vi skal kunne inspirere de studerende og gøre fagenes relevans tydelig for dem. Det gøres bedst via engagerede undervisere, understreger den nye dekan, der selv er meget glad for at undervise.

Peder Østergaard forsker og underviser i dag i kvalitetsmåling og undersøgelsesdesign, ligesom han sidder i Handelshøjskolens bestyrelse. En post, han nu overlader til en anden repræsentant for Handelshøjskolens forskere.

Ny struktur og ledelse sikrer fortsat vækst

Hanne Harmsen og Peder Østergaaard vil blive en del af Handelshøjskolens direktion sammen med rektor Børge Obel, universitetsdirektør Jan Halle og overbibliotekar Tove Bang.

- Med Hanne og Peder har vi nu et stærkt ledelsesteam, som er klar til at fortsætte den gode udvikling, som Handelshøjskolen har været i de seneste år, siger rektor Børge Obel, der glæder sig til i den nærmeste fremtid at tage fat på arbejdet med at udvikle Handelshøjskolens strategi sammen med direktion og medarbejdere.

- Men først skal vi have ansat de seks institutledere, og stillingsopslagene sendes ud netop i dag med frist den 15.februar, annoncerer Børge Obel.

PEKA