| English

Hvor skal jeg gå til eksamen?

Eksamenerne på Erhvervskommunikation finder sted på både Fuglesangs Allé og i Nobelparken. Læs her, hvor du finder lokaler for din eksamen.

05.12.2012 | Didde Trolle Pedersen

Eksamenerne inden for Erhvervskommunikation og Erhvervssprog vil i vinterperioden 12/13 blive afholdt i enten Nobelparken eller på Fuglesangs Allé. Det vil fremgå af eksamensplanerne, som kan findes her.

Fuglesangs Allé vil lokalerne fremgå af informationsskærmen i forhallen.

I Nobelparken vil der i løbet af december måned blive sat en ekstra informationsskærm op i bygning 1482, til højre for indgangen, hvorpå lokalerne for dagens eksamener vil fremgå.

Når skærmen er sat op, vil der blive sendt en orienterende mail til samtlige studerende. De studerende, som har en eksamen inden da, vil blive informeret om lokaler via CampusNet.

Eksamensplanerne kan ændre sig, så det er vigtigt, at du tjekker dem helt op til dagen før, eksamen finder sted.

Har du spørgsmål vedrørende eksamen, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen for Erhvervskommunikation og Erhvervssprog.

Studerende