Lukning af Klub.ling

Studieinformation

Efter to år og flere forsøg på at skabe et socialt samlingspunkt samt en tilknytning til de kommunikationsstuderende gennem fredagsbaren Klub.ling, har man i Studenterlauget besluttet at lukke permanent ned for Klub.ling i Nobelparken.

27.08.2015 | Majbritt Nielsen

Studenterlauget skriver i den forbindelse:

Beslutningen er baseret på flere faktorer, som har gjort det svært for os at drive fredagsbaren. 

Det har været problematisk for os at køre en fredagsbar, som kun måtte have åbent fra kl. 16-20 om fredagen, hvor vi i Studenterlauget har oplevet, at de kommunikationsstuderende enten ikke er tilstede grundet skemafri dage eller dage med tidligt fri. Ydermere har de kommunikationsstuderende siden flytningen fra Fuglesangs Allé til Nobelparken ikke haft et fast hovedsæde. De har haft undervisning på tre forskellige lokationer på Aarhus BSS. Det har været omkostningsfuldt for os som studieforening at holde åbent, når de studerende ikke har været tilstede eller har gjort brug af stedet i åbningstiderne.

Derudover blev det tidligere i år besluttet, at Institut for Erhvervskommunikation flytter ned på Bartholins Allé i 2016. Dette gør det endnu sværere for os at sikre en kontinuerlig tilknytning til Klub.ling, når de kommunikationsstuderende flytter væk.

Vi har haft kontaktet Institut for Erhvervskommunikation samt fakultetsledelsen for at sikre et samarbejde, der kunne afhjælpe situationen og for at sikre, at studiemiljøet ikke går tabt under alle disse flytninger. Dog har de heller ikke kunnet gøre noget. 

Vi i Studenterlauget er dog fortrøstningsfulde, og vi mener ikke, at studiemiljøet går tabt efter lukningen af Klub.ling. Vi vil gerne holde, hvad vi har lovet de kommunikationsstuderende, hvorfor vi vil sikre arrangementer og aktiviteter, som er henvendt til dem. Disse vil højst sandsynligt blive afholdt nede på Campus Fuglesangs Allé, hvor Studenterlauget har hjemme. Her er de kommunikationsstuderende altid velkomne. Ud fra vores tilfredshedsundersøgelse, som blandt andre er sendt ud til alle de kommunikationsstuderende i foråret 2015, har vi fundet ud af, at de kommunikationsstuderende i høj grad gør brug af fredagsbaren, Klubben. Det er vi rigtig glade for og vil fremadrettet sørge for altid at invitere dem derned, således at de, som alle andre, også har en fredagsbar at komme til.

Vi har sat nogle få projekter i gang, som specifikt er henvendt de kommunikationsstuderende, og som bliver skudt i gang i starten af efterårssemesteret 2015 samt foråret 2016. Vi håber, at disse aktiviteter vil være med til fortsat at sikre en tilknytning til og et samarbejde med de kommunikationsstuderende samt Institut for Erhvervskommunikation.

Spørgsmål kan rettes til Studenterlauget.

Studerende