Mentorprogram forbereder unge indvandrere til studielivet

Studieinformation

31.08.2007

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, har udviklet et mentorprogram, hvor skolens studerende forbereder unge flygtninge og indvandrere til et liv som studerende.

De fleste unge har en idé om, hvad livet som universitetsstuderende går ud på med læsegrupper, eksamener, læseferie og meget andet, men det er ikke en viden, som flygtninge eller indvandrere nødvendigvis har. Blandt andet derfor startede Handelshøjskolen sidste år ASB Mentor – et projekt hvor studerende fra universitetet fungerer som sparringspartnere for unge med indvandrerbaggrund.

- Et af formålene med ASB Mentor er at lade vores studerende give deres viden om det danske uddannelsessystem videre til en gruppe unge, som ikke kender så meget til det i forvejen, fortæller , som er programmets koordinator

Mange af de unge deltagere med indvandrerbaggrund står foran at skulle videre fra en ungdomsuddannelse. Her kan den ældre studerende komme med gode råd, som kan hjælpe til en bedre forståelse af det danske studieliv.

- Jeg meldte mig til mentorprogrammet, fordi det lød interessant at kunne få vendt nogle ting med en, der er længere fremme i uddannelsessystemet end mig selv. Når vi er sammen, snakker vi om, hvordan det er at læse og have ansvar for sin uddannelse, men vi er blevet matchet sådan, at vi også har det hyggeligt og kan snakke sammen om mere private ting, fortæller Wajd Hassan, som deltager i mentorprogrammet. Hun blev student i 2007 og er nu på vej mod medicinstudiet.    

Om mentorprogrammet:
I mentorprogrammet på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, skal en tidligere studerende fungere som faglig og personlig sparringspartner for en nuværende studerende i et år. Den nuværende studerende er til gengæld mentor for en ung flygtning eller indvandrer.
Mentorprogrammet skaber på denne måde en treleddet kæde af erfaringsudveksling, som alle parter kan have gavn af.
Mentorprogrammet er lavet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og mentornetværket i Kvinfo.

For yderligere informationer kontakt:
Projektkoordinator Bodil Løck Møller
Telefon: 89 48 62 20
E-mail: bomo@asb.dk